Foto Jan Lundgren
Foto Jan Lundgren
 

 

Forskare från Biologiska sektionen medverkar inom fyra av SU:s ledande forskningsområden: ArvsmassBiologisk modellering,ans funktion och stabilitet, Biologisk modellering, Biologiska membraner, samt Klimat, hav och miljö. Dessutom medverkar forskare vid sektionen i tre av fakultetens identifierade framtidsområden: Astrobiologi, Evolutionär utvecklingsbiologi, samt Interaktioner mellan organismer.

Forskare i biologi medverkar i två sektionsöverskridande strategiska forskningsprogram. Det ena av dessa program undersöker klimateffekter på biologisk mångfald och ekosystemtjänster (EKOKLIM). Det andra programmet är inriktat mot miljöforskning om Östersjön (BEAM). Biologin har en central roll för många viktiga samhällsfrågor om hälsa, miljö och naturresurser. Forskningen inom biologi spelar här en mycket viktig roll som grundläggande kunskapskälla, och en målsättning för sektionen är att fortsätta utveckla såväl den fria grundforskningen som forskning med tillämpad inriktning.

En stark forskning är även en förutsättning för att sektionen ska upprätthålla och utveckla den höga kvaliteten i utbildningen i biologi på grundläggande och avancerad nivå.

 

Institutioner inom den Biologiska sektionen