AlbaNova Universitetscentrum
AlbaNova Universitetscentrum
 

 

En viktig del av sektionens forskning bedrivs inom fem av universitetets ledande forskningsområden, nämligen Astrofysik och partikelfysik, Atom- och molekylfysik, Biologisk modellering, Geometri samt Klimat, hav och miljö. Sektionen är verksam inom tre av fakultetens identifierade framtidsområden, nämligen Astrobiologi, Kvantoptik samt Naturvetenskapsämnenas didaktik. Internationellt framstående forskning bedrivs också inom flera andra områden ofta då av mindre grupper.
 

Institutioner inom Matematisk-fysiska sektionen