Stipendier & bidrag

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten
  4. Forskning
  5. Stipendier & bidrag

Stipendium ur Helena Åbergs Minnesfond

Syftet med stiftelsen är att genom utdelning av dessa medel få medlemmar inom Naturvetenskapliga Föreningen vid Stockholms Universitet (NF) till att verka för en mer ekologisk hållbar forskning och kursverksamhet vid Stockholms Universitet samt att främja utbildning, om ett ekologiskt hållbart samhälle, för de som studerar/arbetar vid Stockholms universitet.