Övergripande mål

• hävda den fria grundforskningen
• bedriva internationellt framstående forskning och utbildning
• bedriva undervisning baserad på resultat från och i nära kontakt med vetenskaplig  forskning
• tillgodose samhällets behov av kunskap och kompetens inom naturvetenskap

Läs mer om fakultetens mål och verksamhet i Naturvetenskapliga fakultetens strategiska plan 2012-2016 nedan.