Foraminiferer. Foto: Helen Coxall
Foraminiferer. Foto: Helen Coxall

Välkomna in till årets Bert Bolinföreläsning för klimatforskning.
Skolklasser anmäler sig här (i övrigt krävs ingen anmälan).

 

 

 

 

 

Om föreläsaren

Dr. Thomas Cronin
Dr. Thomas Cronin

Dr. Thomas Cronin är forskare vid US Geological Survey i USA. I över 40 år har han forskat om hur klimatet varierat under jordens historia, havsnivåhöjningar och havsnära ekosystem. Cronin har också varit Vita Husets vetenskaplige rådgivare under president Bill Clinton.

Om föreläsningen

Föreläsningen är gratis och öppen för alla.
Själva föreläsningen startar klockan 14 (kom i god tid) och pågår ungefär en timme. Efteråt finns det fika och tid för mingel. 
Språk: engelska.

Sammanfattning: Over geological history, large-scale climate changes have subjected species and ecosystems to numerous challenges from variability in temperature, sea level, pH, and biogeochemical at scales unknown in human history.
The lecture will deal with Geology's record of biological response to climate change and explain how it provides unique, under-appreciated and often misunderstood insights into today's biological systems.

Bert Bolinföreläsningen för klimatforskning

Bert Bolinföreläsningen för klimatforskning ges årligen i maj till minnet av professor Bert Bolin och hans pionjärarbete inom den internationella klimatforskningen vid Stockholms universitet. Bert Bolin var meteorolog och klimatforskare vid Stockholms universitet och en föregångare inom både väderprognoser och klimatforskning. Han var också en av initiativtagarna till FN:s klimatpanel IPCC och verkade som dess första ordförande i 11 års tid. Utmärkelsen tilldelas en internationellt framstående klimatforskare.