OMRÅDESSNÄMNDEN

september: onsdag 13 kl.13.00 - 17.00 Kungstenen, Aula Magna
oktober: onsdag 25 kl.13.00 - 17.00 Sal P224, Arrheniuslab hus P
december: onsdag 6 kl.13.00 - 17.00 Kungstenen, Aula Magna

ARBETSUTSKOTTET

augusti: tisdag 22 - onsdag 23 INTERNAT, Tovetorp
oktober: tisdag 3 kl.13.00 - 17.00 E501, Arrheniuslab
november: onsdag 22 kl.13.00 - 17.00 E501, Arrheniuslab

SEKTIONSBEREDNINGARNA

Biologiska SB
september: onsdag 6 kl.09.30 - 12.00 Sal 232, Arrheniuslab hus P
oktober: onsdag 11 kl.09.30 - 12.00 Sal 232, Arrheniuslab hus P
november: onsdag 29 kl.09.30 - 12.00 Sal 232, Arrheniuslab hus P

Kemiska SB
september: tisdag 5 kl.9.00 - 11.00 Kungstenen, Aula Magna
oktober: tisdag 10 kl.9.00 - 11.00 Sal P224, Arrheniuslab hus P
november: tisdag 28 kl.9.00 - 11.00 Kungstenen, Aula Magna

Geo-miljö SB
september: onsdag 6 kl.10.00 - 12.00 Sal U28, Geohuset
oktober: onsdag 11 kl.10.00 - 12.00 Sal U28, Geohuset
november: onsdag 29 kl.10.00 - 12.00 Sal U28, Geohuset

Mat-Fys SB
september: onsdag 6 kl.8.30 - 10.00 Kräftriket, konferensrum 217
oktober: onsdag 11 kl.8.30 - 10.00 Kräftriket, konferensrum 217
november: onsdag 29 kl.8.30 - 10.00 Kräftriket, konferensrum 217

GRUNDUTBILDNINGSBEREDNINGEN

augusti: fredag 18 kl. 9.00 - 12.30 Sal U28, Geohuset
oktober: måndag 2 kl. 13.00 - 17.00 Sal U29, Geohuset
november: måndag 20 kl. 13.00 - 17.00 Sal U29, Geohuset

PREFEKTMÖTE

september: tisdag 19 kl.15.00 – 17.00 Kungstenen, Aula Magna
december: tisdag 12 kl.15.00 – 17.00 Kungstenen, Aula Magna

Lärarutbildningsutskottet, LUS

september: torsdag 7 kl 9.30-12.00 i E501, Arrheniuslabb
september: torsdag 21 kl 9.30-12.00 i E501, Arrheniuslabb
oktober: torsdag 19 kl 9.30-12.00 i E501, Arrheniuslabb
november: torsdag 9 ca kl 9-12. Delen av mötet är tillsammans med BULA. Tid och lokal meddelas senare.
december: torsdag 14 kl 9.30-12.00 i P232, P-huset.