Stenknäck. Foto: Most Photos
Stenknäck. Foto: Most Photos

Syftet med dagen är att väcka medvetenhet hos så väl allmänheten som hos våra folkvalda politiker om den biologiska mångfalden och dess situation i världen idag, vilka utmaningar och hot som finns samt hur vi kan skydda den. Dagen har firats sedan år 2002 med ett nytt tema för varje år. FNs arbete för att bevara vår biologiska mångfald startade redan vid Rio-mötet 1992 då The Convention on Biological Diversity skrevs och sedermera ratificerades år 1993. I konvertionen finns det tre viktiga mål: "bevarandet av den biologiska mångfalden", "ett hållbart nyttjande av de biologiska resurserna", "ett rättvist utnyttjande av jordens resurser".

En rad olika aktiviteter anordnas i Sverige och i världen. Här listas några saker som händer i anslutning eller i närheten av universitet:

Fågel- och floravandring

Stockholms universitet uppmärksammar dagen bland annat med en guidad fågel- och floravandring. Klockan 7.00 är det samling vid tunnelbaneuppgång Universitetet. Ingen föranmälan krävs.

Skolprogram på Vetenskapens och Naturens hus

Vetenskapens hus och Naturens hus har flera skolprogram som uppmärksammar biologisk mångfald. Några exempel är:

  • En ek en bok (F-2) - vi bekantar oss med våra vanligaste lövträd
  • Trädvandring  (åk 3-6) - vi studerar mångfalden av träd i Bergianska trädgården.
  • Fascinerande växter (F-6)- vi tittar på växternas mångfald vad det gäller olika problemlösningar för förökning etc. 
  • Under ytan (F-3) - vi studerar den myllrande mångfalden i Victoriadammen 

Se hemsidan för mer info

Artbingo

Gå ut i naturen och spela artbingo med och mot Naturhistoriska Riksmuseets jourhavande biolog Didrik Vanhoenacker. Läs mer

Fascinerande växters dag

Firas den 18 maj i Bergianska trädgården och syftar till att uppmärksamma allmänheten på växternas mångfald och betydelsen av forskning om växter. Läs mer

Natursidan

Natursidan listar alla klara aktiviteter som uppmärksammar Biologiska mångfaldens dag i Sverige.