Från och med 8 januari finns två bioinformatiker på plats vid Stockholms universitetet. Varje tisdag står dörren öppen för dig som vill diskutera ett projekt på planeringsstadiet, få hjälp med analyser eller råd om hur du bör gå vidare, tex. vilken programvara, vilka andra bioinformatiker som bör kunna hjälpa till med just de analyser/problem du behöver, eller hur du kan söka WABI-stöd (ett mer avancerat bioinformatikstöd).

Alla doktorander och forskare vid Stockholms universitet är välkomna att använda sig av stödet, som bekostas genom Strategiska Forskningsmedel, SFO. Du kan droppa in utan förbokning eller kontakta dem och göra upp om dag/tid för t.ex. 1-4 timmars hjälp. Dörren till sal D451 (Zoologiska institutionen) står öppen kl 14-16 på tisdagar i oktober till december.

 

Kontakt

E-mail Agata Smialowska

E-mail Olga Dethlefsen

 

Short Term Bioinformatics Support at NBIS

Short Term Bioinformatics Support at National Bioinformatics Infrastructure Sweden, (tidigare BILS), är en nationell forskningsinfrastruktur som ger bioinformatikstöd till biovetenskapliga forskare i Sverige. Finansieras av svenska Vetenskapsrådet (VR), SciLifeLab och svenska universitet.