Det är nu 3,5 år sedan vi anställde den första biträdande lektorn enligt den nya anställningsordningen och med rätt till befordran efter ansökan, dvs det som vi i vardagligt tal och inlånat från engelskan kallar ”tenure track”. Vi har därmed påbörjat processen för de första befordringsärendena, ett oerhört viktigt uppdrag för oss i fakultetsledningen och för framtidens rekryteringar. Det är befordringsnämnden, dvs dekanerna och sektionsdekanerna som kommer att göra bedömningen och fatta beslut om befordran eller ej, baserat på ett gediget underlag med bland annat många externa granskares utlåtanden. Att få denna befordringsprocess att fungera väl, så att den är både rättvis och skarp, ser vi som en av våra viktigaste uppgifter under resten av året. 

Nu har fler än 25 bitr. lektorer anställts inom N-området och det är verkligen glädjande att vi lyckats rekrytera så många starka, mycket lovande kollegor. Det har varit eftertraktade anställningar med stort antal sökande och med stor internationell bredd, och fler än hälften av de anställda har också sin PhD från ett utländskt lärosäte. Det ställer höga krav på deras förmåga att både meritera sig vetenskapligt och pedagogiskt, men också att anpassa sig till det svenska akademiska landskapet, och att få det så kallade livspusslet att fungera. För att erbjuda ett stöd i denna process startade vi för drygt ett år sedan ett mentorsprogram och den första kullen avslutade programmet i februari. Reaktionerna har varit övervägande positiva, och ”adepterna” uttryckte mycket starkt gillande med sina mentorer och de värdefulla insikter de har erhållit.

 

SciLifeLab är ju ett nationellt center för storskalig biovetenskap med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Men miljödelen har hittills varit en väldigt liten del av verksamheten. Med den kraftfulla och breda miljöforskning som finns på SU är vi väl lämpade att också skapa starka forskningsmiljöer som utnyttjar de högteknologiska faciliteterna på SciLifelab, och som deltar i SciLifeLabs utveckling inom miljöområdet. Områdesnämnden har nyligen fattat ett beslut i den riktningen, genom att bifalla utlysningen av en ny SciLifeLab Fellow, alltså ett bitr. lektorat placerat vid SciLifeLab under de första 4-6 åren. Det är ACES som är värdinstitution och utlysningen är riktad just mot miljöområdet, närmare bestämt i ämnet Ekotoxikogenomik. Den nya bitr. lektorn kommer tillsammans med den nyligen tillsatta professorn i toxikologisk miljökemi, Jonathan Martin, att utgöra de två första forskargrupperna på SciLifeLab som har en forskningsinriktning på miljöföroreningar och deras effekter på levande organismer.

I slutet av 2016 fattade styrelsen för SciLifeLab beslut om vilka faciliteter som kommer att drivas under 2017-2020. Åtta nya faciliteter startas under 2017, fem faciliteter fasas ut eller ombildas, och totalt finns nu 40 faciliteter organiserade inom 11 serviceplattformar på SciLifeLab. En av de nya faciliteterna är ”Ancient DNA”, som kommer att erbjuda DNA sekvensering på material som utsatts för nedbrytning. Faciliteten har delat värdskap mellan Stockholms universitet och Uppsala universitet, med Anders Götherström, Inst för arkeologi och antikens kultur, som ansvarig inom SU. Detta innebär att H-området nu också är aktiva medspelare i SciLifeLabs serviceverksamhet.

I juni kommer representanter för flera av SciLifeLabs faciliteter, både nya och gamla, till Arrhenius laboratorierna för att presentera sin verksamhet och service. I samband med denna presentation planerar vi att utlysa projektmedel för mindre ”pilotprojekt” på någon av SciLifeLabs faciliteter. Prioritet kommer att ges till forskargrupper som inte fick medel vid den förra utlysningen, och till forskargrupper som vill använda en facilitet de inte tidigare har erfarenhet av. Det kommer alltså att vara värdefullt att komma och lyssna på presentationerna av faciliteterna och vilka typer av analyser de kan erbjuda. Så håll utkik efter annonseringen av presentationerna, preliminärt datum är satt till 13 juni.