Foto Wikipedia
Basilica of Our Lady of the Pillar, Wikipedia

All verksamhet på plats under veckan är kostnadsfri, du får gratis bostad och serveras frukost och lunch varje dag och all transport mellan boendet och aktiviteterna är gratis. Det som inte ingår är resan dit som du får ordna på egen hand. Erbjudandet gäller alla naturvetarstudenter vid SU som läser ett program på kandidat- eller masternivå och är mellan 18-25 år. För att delta måste du anmäla dig senast 5 maj men platserna är begränsade så det är först till kvar som gäller.

För mer information och anmälan till International Science Week in Zaragoza