Promovering i stadshuset
Promovering i stadshuset

Information om ämnena, ansökan och antagning finns på länkarna till utlysningarna nedan. Här kan också du läsa mer om utbildning på forskarnivå.

Read about the positions in english

 

 

Astronomi, 3 platser

Institutionen för astronomi

Atmosfärvetenskap och oceanografi, 6 platser

Meteorologiska institutionen

Biofysik, 3 platser

Institutionen för biokemi och biofysik

Biokemi, 5 platser

Institutionen för biokemi och biofysik

Biokemi med inriktning mot bioinformatik, 4 platser

Institutionen för biokemi och biofysik

Fysik, 5 platser

Fysikum

Fysikalisk kemi, 3 platser

Institutionen för material- och miljökemi

Kemisk fysik, 2 platser

Fysikum

Marin ekologi, 1 plats

Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Matematik, 3 platser

Matematiska institutionen

Matematisk statistik, 1 plats

Matematiska institutionen

Materialkemi, 1 plats

Institutionen för material- och miljökemi

Medicinsk strålningsfysik, 1 plats

Fysikum

Molekylär biovetenskap, 2 platser

Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Naturvetenskapsämnenas didaktik, 2 platser

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Oorganisk kemi, 1 plats

Institutionen för material- och miljökemi

Organisk kemi, 5 platser

Institutionen för organisk kemi

Teoretisk fysik, 3 platser

Fysikum

Tillämpad miljövetenskap, 1 plats

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi

Växtfysiologi, 2 platser

Institutionen för ekologi, miljö och botanik