Det var efter en rigorös ansökningsprocess som stipendierna beviljades från Erasmus+ program för utomeuropeisk mobilitet. Motsvarande antal stipendier kommer att delas ut till inresande utbytesstudenter från NTU. Fakulteten kommer att dela ut stipendierna till utresande studenter under läsåret 2017/18 och information om hur och när dessa stipendier ska delas ut kommer att förmedlas i god tid så att behöriga studenter kan ansöka.

Stipendierna består av schablonbelopp i två delar. En del är ett resestipendium som uppgår till ca 1000 € (beräknat på avståndet till värdlandet) och den andra delen är ett månatligt belopp på 650 € för utresande studenter och 850 € för inresande studenter och delas ut under 5 månader. Syftet med stipendiet är att främja intresset för utbytesstudier och att kompensera för de merkostnader som ett utbyte medför.

Är du intresserad av utbytesstudier i Singapore? Läs mer om hur du ansöker här http://www.kemi.su.se/utbildning/plugga-i-singapore-1.247702 

Singapore
Singapore