Dekanus för fakulteten är ordförande i områdesnämnden för naturvetenskap och vicerektor. Områdesnämnden för naturvetenskap är fakultetens beslutande organ. Prodekanus är vice ordförande i områdesnämnden. De fyra sektionerna representeras av var sin sektionsdekanus och en vice ordförande. Fakultetens ledning utses av områdesnämnden för en treårsperiod. En ny ledning är vald för perioden 2015-01-01— 2017-12-31.  

 

 

 

Dekanus
Professor Anders Karlhede
Fysikum
ak@fysik.su.se

 

  

 

 

Prodekanus
Professor Ylva Engström
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
ylva.engstrom@su.se

 

 

 

 

 Grundutbildningsberedningen
Ordförande
Professor Joakim Edsjö
Fysikum
edsjo@fysik.su.se

 

 


 

 

 

Matematisk-fysiska sektionen
Sektionsdekan
Professor Lars Bergström
Fysikum
lbe@fysik.su.se

 

 

 

 

 

 

Kemiska sektionen
Sektionsdekan
Professor Lennart Bergström
Institutionen för material- och  miljökemi
lennart.bergstrom@mmk.su.se

 


 

 

 

 

 

Biologiska sektionen
Sektionsdekan
Professor Sören Nylin
Zoologiska institutionen
soren.nylin@zoologi.su.se

  

 


 

Sektionen för geo- och miljövetenskaper
Sektionsdekan,
Professor Barbara Wohlfarth
Institutionen för geologiska vetenskaper
barbara@geo.su.se

 

 

 

 

 

Grundutbildningsberedningen
Vice ordförande
Professor Alasdair Skelton
Institutionen för geologiska vetenskaper
Alasdair.Skelton@geo.su.se

 

Matematisk-fysiska sektionen
Vice ordförande
Professor Tom Britton
Matematiska institutionen
tom.britton@math.su.se

 

Kemiska sektionen
Vice ordförande
Professor Berit Olofsson,
Institutionen för organisk kemi
Berit.Olofsson@su.se

 

Biologi sektionen
Vice ordförande
Professor Ann-Kristin Östlund Farrants
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut 
anki.ostlund@cellbio.su.se

 

Sektionen för geo- och miljövetenskaper
Vice ordförande
Professor Sara Cousins
Institutionen för naturgeografi
sara.cousins@natgeo.su.se