Områdesnämnden för naturvetenskap, är fakultetens beslutande organ. I områdesnämnden tas beslut om exempelvis strategisk plan, budget för institutionerna, vilka läraranställningar som ska utlysas och innehållet i dessa, remissvar, studieplaner för forskarutbildningen och grundutbildningen och riktlinjer för hur vissa frågor ska hanteras. Områdesnämndens protokoll.

 

 

 

 

Fakultetens dekanus
Anders Karlhede, professor i teoretisk fysik
Fysikum
ak@fysik.su.se

 

 

 


 

 

 

Prodekanus
Professor Ylva Engström
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
ylva.engstrom@su.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundutbildningsberedningen
Ordförande
Professor Joakim Edsjö
Fysikum
edsjo@fysik.su.se

       

 

 

 

 

 

Grundutbildningsberedningen
Vice ordförande
Professor Alasdair Skelton
Institutionen för geologiska vetenskaper
alasdair.skelton@geo.su.se

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------
 

Matematisk-fysiska sektionen
 

 

 

Ordinarie ledamöter
Sektionsdekan, professor Lars Bergström
Fysikum
lbe@fysik.su.se
 

 

 

 


Vice ordförande, professor Tom Britton
tom.britton@math.su.se

Universitetslektor Maria Andrée  
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
maria.andree@mnd.su.se

Gruppsuppleant
Universitetslektor Annica Ekman
Meteorologiska institutionen
annica@misu.su.se

--------------------------------------------------------------------------------------

Kemiska sektionen
 

 

 

Ordinarie ledamöter
Sektionsdekan, professor Lennart Bergström
Institutionen för material- och  miljökemi
lennart.bergstrom@mmk.su.se

 

 

 


 

Vice ordförande, professor Berit Olofsson,
Institutionen för organisk kemi
Berit.Olofsson@su.se

Professor Göran Widmalm
Institutionen för organisk kemi
gw@organ.su.se

Gruppsuppleant
Professor Lena Mäler
Institutionen för biokemi och biofysik
lena.maler@dbb.su.se

--------------------------------------------------------------------------------------

Biologiska sektionen
 

 

 

Ordinarie ledamöter
Sektionsdekan, professor Sören Nylin
Zoologiska institutionen
soren.nylin@zoologi.su.se

 

 

 


 

Vice ordförande, professor Ann-Kristin Östlund Farrants
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

anki.ostlund@cellbio.su.se

Universitetslektor Catarina Rydin
Institutionen för ekologi miljö och botanik  
Catarina.Rydin@su.se

Gruppsuppleant
Professor Kristoffer Hylander
Institutionen för ekologi miljö och botanik
kristoffer.hylander@su.se

--------------------------------------------------------------------------------------

Sektionen för geo- och miljövetenskaper
 

 Ordinarie ledamöter (fr.o.m. 1 juli)
Sektionsdekan, professor Barbara Wohlfarth
Institutionen för geologiska vetenskaper
barbara@geo.su.se

 

 

 


Vice ordförande, Professor Sara Cousins
Institutionen för naturgeografi
sara.cousins@natgeo.su.se

Professor Magnus Breitholtz
Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
Magnus.Breitholtz@aces.su.se

Gruppsuppleant
Universitetslektor Håkan Berg
Institutionen för naturgeografi
hakan.berg@natgeo.su.se

------------------------------------------------------------------------------------

Representanter för näringslivet

Ordinarie ledamöter
Saeid Esmaeilzadeh, Serendipity Innovations

Suppleant
Eva Thörnelöf, Naturvårdsverket

--------------------------------------------------------------------------------------

Fackliga representanter

Birgitta Åkerman, ordinarie Saco-rådet
birgitta@big.su.se

Mona Hverven, suppleant Saco-rådet
Lisbeth Häggberg, ordinarie ST
Lisbeth@st.su.se

Daniel Emanuelsson, suppleant ST
daniel.emanuelsson@mmk.su.se

--------------------------------------------------------------------------------------


Studeranderepresentanter

Ordinarie: Måns Karlsson mansk@math.su.se

Ordinarie: Jesper Norell jesper.norell@fysik.su.se

Ordinarie: Jakob Flisak jakob.flisak@hotmail.com

Suppleant: Ann-Christine Troberg studiebevakare.natfak@sus.su.se

Suppleant: Carl Niblaeus carl.niblaeus@fysik.su.se

Suppleant: Paloma Halén Román studentinflytande@sus.su.se