2016

 Brandskum SU FV-1.1.3-0439-16 (188 Kb)

 Dalälvens översvämningsområden SU FV-1.1.3-0856-16 (78 Kb)

 Deje, Forshaga SU FV-1.1.3-0855-16 (125 Kb)

 Inspiredirektivet SU FV-1.1.3-1285-16 (51 Kb)

 Invasiva arter, SU FV-1.1.3-1323-16 (168 Kb)

 Mikrokorn i kosmetika, SU FV-1.1.3-0367-16 (399 Kb)

 Miljögifter i vatten, SU FV-1.1.3-0710-16 (330 Kb)

 Modifierade organismer 1.1.3-0434-16 (140 Kb)

 Modifierade organismer 1.1.3-0986-16 (65 Kb)

 N2015-087190-FJR, Stockholms universitet (48 Kb)

 N2016-1231-SK, Stockholms universitet (51 Kb)

 Sjömätningsplan SU FV-1.1.1-0370-16 (49 Kb)