Företag & organisation

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten
  4. Samverkan
  5. Företag & organisation
Stenknack

Biologisk mångfald uppmärksammas

Den 22 maj uppmärksammas den internationella dagen för biologisk mångfald på olika håll runt om i landet.

arbetsmarknadsdagen

Välbesökt arbetsmarknadsdag för naturvetare 2017

Den 8 februari anordnades naturvetarnas och matematikernas arbetsmarknadsdag i Aula Magna och på Matematiska institutionen i Kräftriket. Detta var första arbetsmarknadsdagen som förlades på två ställen samtidigt.

två personer

Gott betyg till utbildningar för samverkan med arbetslivet

Flera utbildningar vid Stockholms universitet får mycket gott betyg för sin arbetslivsanknytning i Svenskt näringslivs rankinglista 2014. Masterprogrammen i biologi respektive molekylärbiologi samt Sjukhusfysikerprogrammet är de program som ”samverkar smartast och mest” enligt rankningen.

Robert

Konst i vetenskap

Den lilla snigeln har precis kläckts och vinkar med ena antennen. I tre veckor satt Róbert Márkus och tittade i mikroskopet och väntade på att snigeln skulle kläckas. En sen kväll hände det och han lyckades fånga ögonblicket med kameran.

Forskningsskolan för gymnasiet
Vetenskapens Hus
Filmen om Svante
Rymden
Nyfisken
Visningar av AlbaNova teleskopet

Följ oss på Twitter!

SU Alumni

kontakt

Postadress

Områdeskansliet för naturvetenskap
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm, Sweden

Besöksadress

Områdeskansliet för naturvetenskap
Universitetsvägen 10 A
Södra huset, A5
Stockholms universitet

Hitta till oss

Fakturafrågor

Ewa Lach
Tel nr 08-16 25 25
E-post: ewa.lach@su.se

E-post och telefonnummer till: