Aktiviteter för allmänhet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten
  4. Samverkan
  5. Kommun & skola
  6. Aktiviteter för allmänhet

Forskardagarna

Forskardagarna äger rum i i början av oktober varje år.

Bergskristall

Stockholms universitet uppmärksammade Kristallografins år

Internationella året för Kristallografi uppmärksammades på olika håll runt om i världen och vid Stockholms universitet lyftes kristallografin på olika sätt.

Vattenåret 2013

FN utsåg 2013 till internationella året för Vattensamarbete. Detta uppmärksammade vi genom olika aktiviteter som pågick under hela året, med startskott på Världsvattendagen den 22 mars. På denna sida har vi samlat ihop allt som hände under året.

Facebook
Visningar av AlbaNova teleskopet
Vetenskapens Hus