Gymnasiet

2016 års Bolinföreläsning för klimatforskning

Missade du årets Bolinföreläsning? Ingen fara, du har möjlighet att se den här i efterhand! The Challenge of Climate Change: How large is it and can we meet it? Föreläsare: Sir Brian Hoskins, Imperial College London, The Grantham Institute for Climate Change

Skolbesök

Vill ni ha ett skolbesök av oss?

När studenten närmar sig, översköljs gymnasieeleverna av information om utbildningar och framtidens valmöjligheter. Men utöver studieinformationen vill eleverna veta hur det är att faktiskt vara student på universitetsnivå och vilka skillnader som finns från gymnasiestudierna. Våra studenter kan därför besöka ert klassrum, så att era elever får ställa frågorna direkt!

Vilken skalle, vilken tidsålder

ForskarFredag

Den 30 september anordnas Forskarfredag på Debaser på Medborgarplatsen. Evenemanget är öppet för allmänheten och vill visa hur spännande och fascinerande forskning är.

Forskardagarna

Forskardagarna äger rum i i början av oktober varje år.

Stockholms matematiska cirkel

Från och med läsåret 2015-16 ger vi Stockholms Matematiska cirkel som riktar sig till gymnasieelever och deras lärare. Temat för cirkeln detta år är Fraktaler!

Bergskristall

Stockholms universitet uppmärksammade Kristallografins år

Internationella året för Kristallografi uppmärksammades på olika håll runt om i världen och vid Stockholms universitet lyftes kristallografin på olika sätt.

Vattenåret 2013

FN utsåg 2013 till internationella året för Vattensamarbete. Detta uppmärksammade vi genom olika aktiviteter som pågick under hela året, med startskott på Världsvattendagen den 22 mars. På denna sida har vi samlat ihop allt som hände under året.

Skolsamverkan för gymnasiet

Här hittar du föreläsningar, laborationer och studiebesök för gymnasiet inom kemi, biologi, fysik och geo- och miljövetenskap.

Populärvetenskapliga föreläsningar för gymnasiet

Fysikum på AlbaNova ges regelbundet populära föreläsningar i fysik för gymnasister.

Facebook
Visningar av AlbaNova teleskopet
Vetenskapens Hus
SciLifeLab