Arbete & karriär

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten
  4. Utbildning
  5. Arbete & karriär

Tidigare studenter

Här porträtteras några av våra före detta naturvetarstudenter - alumner. Läs om varför de valde naturvetenskap, vad som var roligast, vad de gör idag, tips och råd med mera.

Efter studierna - Naturvetare i arbetslivet

Vart tar våra studenter vägen efter avslutad grundutbildning? Vad anser de om utbildningen när de fått perspektiv på den?

Naturvetaren och framtiden

Naturvetare och matematiker finns på de mest skiftande positioner i yrkeslivet. Analytiker, utredare, skribenter, konsulter, säljare, projektledare - för att bara nämna några.

Nydisputerade naturvetare får snabbt jobb

En rapport från Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet visar att de flesta som avlägger doktorsexamen vid fakulteten har en relevant anställning redan inom något eller ett par år.

Hur ökar vi arbetslivsanknytningen i undervisningen?

Erbjudande till alla universitetslärare på naturvetenskapliga fakulteten. Hur kan universitetsutbildningen inom naturvetenskap och teknik utvecklas så att den blir ännu bättre på att möta det omgivande samhällets behov?

För dig som är antagen

Välkommenbroschyr 2017

osäker på ditt val?

Kontakta en studievägledare

Tre av studievägledarna inom naturvetenskap

Efter studierna

Vart tar våra studenter vägen efter avslutad grundutbildning? Vad anser de om utbildningen när de fått perspektiv på den?

kris
Quiz om naturvetenskap