Kurser

Kemi

Fristående kurser

Naturvetenskapliga fakulteten har många kurser att erbjuda. Både de som kräver speciell behörighet och de som endast kräver grundläggande behörighet.

Vetenskaplighet 1,5 hp hösten 2017

Vetenskaplighet är ett obligatoriskt moment i alla självständiga arbeten/examensarbeten på grundnivå vid Naturvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet.

osäker på ditt val?

Kontakta en studievägledare

Tre av studievägledarna inom naturvetenskap