Kurser

Kemi

Fristående kurser

Naturvetenskapliga fakulteten har många kurser att erbjuda. Både de som kräver speciell behörighet och de som endast kräver grundläggande behörighet.

Vetenskaplighet 1,5 hp från och med våren 2018

”Vetenskaplighet 1,5 hp är obligatorisk för att ta ut en kandidatexamen vid den Naturvetenskapliga fakulteten på Stockholms universitet. Delkursen ingår för de flesta ämnen i kursplanen för det självständiga arbetet/examensarbetet på grundnivå, men läses oberoende av när du gör ditt självständiga arbete. Det aktuella upplägget av delkursen innebär att det är en fördel om du läser det tidigt i utbildningen.

osäker på ditt val?

Kontakta en studievägledare

Tre av studievägledarna inom naturvetenskap