Momentet ska ses som ett led i en allmän akademisk bildning och är ej ämnes- eller uppsatsspecifik. Det består av tre föreläsningar om vetenskaplighet ur olika perspektiv samt en avslutande tentamen. Det kan vara en fördel om du påbörjar momentet en termin innan du gör ditt självständiga arbete/examensarbete. Du behöver alltså inte ha påbörjat ditt självständiga arbete/examensarbete för att börja följa momentet.

Du måste anmäla dig för att vara garanterad att få en plats. Anmäl dig senast på fredagen i veckan innan momentet börjar. Anmälan till Vetenskaplighet 1,5 hp

När du har fått en bekräftelse på din anmälan kan du logga in på Stockholms universitets lärplattform Mondo (mondo.su.se).
Du använder samma inloggningsuppgifter som du använder för att logga in universitetets webbportal Mitt universitet (www.mitt.su.se).

I Mondo finns en flik med namnet "Vetenskaplighet [termin]" i sidans överkant. Under denna flik finns information om hur kursen genomförs.

Schema till momentet HT 2014

Hösten 2014 beräknas kursen att gå  mellan 10 nov - 14 nov.

Frågor besvaras av Per Cronholm, per.cronholm@big.su.se