Katalogen beskriver de drygt 20 olika naturvetenskapliga kandidatutbildningar som ges vid Stockholms universitet. Den innehåller också nyttig information till nya studenter, såsom arbetsmarknad, studentliv, boende och erfarenheter från tidigare studenter.


Katalogen kan beställas från områdeskansliet för naturvetenskap eller laddas ner här.

 

Naturvetenskapliga utbildningar 2014