Utbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten
  4. Utbildning
  5. Naturvetenskapliga utbildningar 2018

För dig som är antagen

Välkommenbroschyr 2017

osäker på ditt val?

Kontakta en studievägledare

Tre av studievägledarna inom naturvetenskap

Efter studierna

Vart tar våra studenter vägen efter avslutad grundutbildning? Vad anser de om utbildningen när de fått perspektiv på den?

kris
Quiz om naturvetenskap