Inspark
 
 

Naturvetenskapliga Föreningen (NF)

är fakultetsföreningen för studerande vid naturvetenskapliga fakulteten på Stockholms universitet. Föreningens syfte är att verka för gott kamratskap och för medlemmarnas gemensamma intressen. NF arbetar för detta genom olika sektioner som ordnar aktiviteter inom de intresseområden studenterna kan tänkas ha vid sidan av studierna. Mer information om NF samt kontaktuppgifter finns på www.nf.su.se.

Insparquen

Insparken är till för att få de nya studenterna att lära känna varandra bättre, att hitta på campus och att helt enkelt få en mjukstart på den första terminen på en ny utbildning. Under några veckor tar insparkens stab, de linjeansvariga och många andra studenter hand om er. De leker med er, festar med er och ser till att det blir en trevlig första tid på studierna hos oss. När terminen sedan har kört igång på allvar, och pluggandet varvas med föreläsningar, laborationer och tentor, får du som student se till att hinna ha kul mellan varven också! Det är viktigt att ha ett rikt socialt liv för att känna att det är kul att plugga.

Olika aktiviteter

Många av aktiviteterna äger rum i NF:s föreningslokal Greens villa som ligger mitt i campusområdet. Bland dessa aktiviteter finns t ex Bryggeriets öl-, cider- och whiskeyprovningar och Klubbmästeriets torsdagspubar. Klubbmästeriet anordnar med hjälp av sina marskalkar dessutom fester på olika ställen på campus. Det är också i NF:s föreningslokal som Spexmästeriet, NF:s sång och teatersektion, repeterar inför sina årliga föreställningar.
Utbudet av aktiviteter i NF:s regi kompletteras dessutom av Lek- och Idrottskommitéen som bland annat anordnar spelcaféer, innebandyturneringar, Redax som ger ut NF:s medlemstidning Schedula Renae med allt från festreportage till vetenskapliga artiklar samt Insparquen. Alla dessa delar av NF verkar för att tillsammans kunna berika medlemmarnas studentliv. NF annonserar också sina fester på www.fester.nu, där det även står att läsa om andra fester och pubar i Stockholms studentliv.

Ämnesföreningar

Anslutna till NF finns även ett antal ämnesföreningar. Dessa är Alf-alfa (nutritionisterna), Bio-Geo (biologi-geologi), BUS (biologernas), Geologklubben (geologerna), MEK (matematik-ekonomerna), Molequl (molekylärbiologerna), Sigma (matematikerna) och Quanta (fysikerna). Ämnesföreningarna anordnar en uppsjö av olika aktiviteter, från föreläsningar och fågelskådning till pub och fest. Kontakt med ämnesföreningarna fås enklast genom länkar på NF:s hemsida.