Naturvetenskapliga fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten

Välkommen till Naturvetenskapliga fakulteten

Somliga går på djupet, andra siktar mot stjärnorna. Att studera naturvetenskap är ett äventyr som bygger vägar till nya världar. Sveriges största naturvetenskapliga fakultet ligger vid Stockholms universitet. Här finns en mångfald av kvalificerade naturvetarutbildningar och världsledande forskning. Läs mer under flikarna här ovan.

Marcus Högås, doktorand vid Fysikum

Marcus Högås är årets Sigrid Arrhenius-stipendiat

Områdesnämnden för naturvetenskap vid Stockholms universitet har utsett mottagare av 2021 års stipendium ur Sigrid Arrhenius stipendiefond. Stipendiet har karaktären av pris för ett framstående forskningsarbete som leder fram till doktorsexamen. Stipendiaten får 51.000 kronor.

Eleonora Svanberg, Kompassrosstipendiat 2021. Foto: Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap

Eleonora Svanberg bryter normer och ökar mångfalden

Eleonora Svanberg är den 22-åriga matematik- och fysikstudenten från Stockholms universitet som grundat Girls in STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics). Nu belönas hon med stipendiet Kompassrosen, som delas ut till unga ledare under 26 år som visat särskilt prov på mod, omtanke och handlingskraft.

Jennifer Egarp. Foto: Vetenskapens hus

Jennifer, snart redo för gymnasieläraryrket

Vi har ställt några frågor till Jennifer som är en av de entusiastiska besöksledarna på Vetenskapens Hus. Under ett antal år har hon varit en inspirationskälla och förebild för elever som besökt Vetenskapens Hus i främst kemilaboratoriet.

Gia Destouni. Foto: Rickard Kilström / Stockholms Universitet.

Ny rapport om hållbar vattenförsörjning

Rapporten tittar på tillgången till rent vatten i ett föränderligt klimat ur ett svenskt perspektiv.

Michael Odelius, professor, Fysikum

Hur kan kvantkemiska beräkningar bidra till utvecklingen av nya energikällor?

Michael Odelius arbetar med forskning, undervisning och samverkan vid Fysikum. ‒ Inom forskningen studerar jag vätskor och solcellsmaterial med datorsimuleringar baserade på kvantkemiska metoder.