Naturvetenskapliga fakulteten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten

Välkommen till Naturvetenskapliga fakulteten

Somliga går på djupet, andra siktar mot stjärnorna. Att studera naturvetenskap är ett äventyr som bygger vägar till nya världar. Sveriges största naturvetenskapliga fakultet ligger vid Stockholms universitet. Här finns en mångfald av kvalificerade naturvetarutbildningar och världsledande forskning. 

AlbaNova campus area.

Kreativ forskningsmiljö lockar fysiker och astronomer till Stockholm

Med målet att ta sig an astrofysikens och partikelfysikens stora gåtor på ett tvärvetenskapligt vis grundades år 2008 Oskar Klein-centret i Stockholm. Nu hyllas forskningsmiljön som rik och tillåtande. 

Nio svenska universitet tillsammans med MAX IV lanserar unikt utbildningsprogram

PRISMAS, ett tvärvetenskapligt doktorandprogram som involverar nio svenska universitet och MAX IV, lanseras i januari 2023.

Dekanus har ordet, december 2022

Jag vill tacka alla medarbetare för ett synnerligen bra samarbete under 2022. Jag tror och hoppas att arbetet kommer att fortsätta på samma sätt och i samma goda anda även under 2023.

Personer runt ett skrivbord med datorer

Första forskningsprojekten inom WISE beviljas 260 miljoner kronor

193 forskare sökte om forskningsanslag i den första utlysningen för doktorand- och postdoktorprojekt inom WISE (The Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability). Nu har 90 projekt, med 2 respektive 4 års projekttid, beviljats stöd om totalt 260 miljoner kronor av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW).

Stöd för att skriva en EU-ansökan!

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) stödjer svenska forskare i arbetet med att söka bidrag inom programmet Horisont Europa (HEU), EU:s ramprogram för forskning och innovation. Genom utlysningen ”SSF: EU Horisont Europa ansökningsstöd 2023”, erbjuder stiftelsen nära 8 miljoner kronor för att hjälpa forskare att söka EU-bidrag.