Foto: XBrane Biopharma
I dag har Xbrane Biopharma ett 30-tal anställda och utvecklar biologiska läkemedel i egna lokaler i Solna men rötterna finns vid Stockholms universitet. Foto: XBrane Biopharma


– Min student var påstridig, han ville att vi skulle kommersialisera våra resultat och han slutade inte prata om det. Jag gillar envisa människor, men om du inte vet svaret blir det komplicerat ...

Jan-Willem de Gier har varit verksam vid Institutionen för biokemi och biofysik vid Stockholms universitet sedan mitten av 1990-talet. Idag är han professor och leder en av institutionens forskargrupper. 2007, när hans dåvarande doktorand Samuel Wagner (numera professor vid Tübingens universitet i Tyskland) presenterade laboratoriedata som pekade mot en ny effektiv metod att producera proteiner i levande celler, insåg han direkt att resultaten var väldigt intressanta.

Men Jan-Willem de Gier hade ingen erfarenhet av att starta företag, och han hade aning om hur han skulle bedöma eventuella kommersiella tillämpningar av deras gemensamma forskningsresultat.

– I efterhand inser jag att vi var oerhört naiva, men vi var också väldigt nyfikna. Vi gavs utrymme att utforska och vi hade från början ett stöd från prefekten och övriga ledningen på institutionen. 

Potentiell global mångmiljardmarknad

Foto: Privat
Jan-Willem de Gier och Samuel Wagner.
Foto: Privat

I dag har Xbrane Biopharma ett 30-tal anställda och utvecklar biologiska läkemedel i egna lokaler i Solna. En första möjlig läkemedelskandidat genomgår just nu slutlig klinisk prövning. Om den godkänns, öppnar sig en potentiell global mångmiljardmarknad, och det skulle innebära ett kommersiellt genombrott för bolaget.

– Ja, det vore fantastiskt. Företaget skulle kunna sälja sin första egna produkt. Det skulle ge intäkter som kan användas för att fortsätta utveckla de andra kandidaterna som finns i pipelinen, säger Jan-Willem de Gier.

Producera kopior till biologiska läkemedel

Affärsidén är att utveckla och producera kopior till biologiska läkemedel som förlorat sitt patentskydd, så kallade biosimilarer. Biologiska läkemedel är effektiva, men också mycket dyra. Biosimilarer kan bidra till att sänka kostnaden. Principen är densamma som för generiska läkemedel – när traditionella ursprungsläkemedlets patent löpt ut kan andra tillverkare tillverka och sälja den verksamma substansen under nytt namn, ofta till en betydligt lägre kostnad.

Xbrane Biopharma har hittills identifierat och utvecklar fyra biosimilarer, det vill säga proteiner. Längst i processen mot ett färdigt läkemedel är ett protein för att behandla en ögonsjukdom – som obehandlad riskerar att göra patienter, främst äldre och diabetiker, blinda.

I dag finns redan ett biologiskt läkemedel på marknaden, men patentet är på väg att löpa ut – i USA 2020 och i Europa 2022. Om Xbrane Biopharmas biosimilar godkänns är målsättningen att, i samarbete med det stora tyska läkemedelsbolaget Stada, börja försäljning.

– Tanken är att göra en kopia av dagens biologiska läkemedel, men att producera den på ett billigare sätt än idag.

Hoppas kunna sänka behandlingskostnad

Dagens behandling kostar, kostar flera tusen euro varje år för en patient. Xbrane Biopharma hoppas kunna sänka den kostnaden, enligt Jan-Willem de Gier.

– Förhoppningen är att läkemedlet då även kan bli tillgängligt i Ryssland, Östeuropa och Mellanöstern där behandlingen är för dyr.

Jan-Willem de Gier skrev nyligen en artikel i Nature där han sammanfattar sina erfarenheter under de dryga tio åren som gått sedan bolaget grundades – det är intressant läsning för alla som är nyfikna på hur akademisk spetsforskning kan omsättas kommersiellt.

Rådgivning från investeringsbolaget Serendipity

En avgörande framgångsfaktor var det tidiga stöd och rådgivning som Jan-Willem de Gier och Samuel Wagner fick från investeringsbolaget Serendipity. Bolaget drivs av entreprenören och tidigare docenten vid Stockholms universitet Saeid Esmaeilzadeh – som bland annat grundat Diamorph – och hans affärspartner Ashkan Pouya.

– Vi hade tidigt ett antal möten med Serendipity. De sade till oss att det kommer att bli en lång och skakig resa. Och att det kommer att ta minst tio år innan ni ser några resultat som ni är nöjda med.

Serendipity, som är delägare i ett antal forskningsinriktade bolag med rötter vid Stockholms universitet, är också största ägare i Xbrane Biopharma med sina 15 procent av aktierna. Jan-Willem de Gier var väldigt stolt över resultaten på labbet, men i samtalen med Saeid Esmaeilzadeh och Ashkan Pouya insåg han att akademiska toppresultat inte nödvändigtvis innebär kommersiell framgång. Affärsidén i Xbrane Biopharma också finslipats under flera år i ett stort antal möten och projektsamarbeten med olika företag.

– Vi bestämde oss för att inleda en lång resa. Ganska snart blev det tydligt för oss att den inte skulle bli glamorös, den skulle leda till många besvikelser och vi skulle komma tomhänta ut från många möten. Och vi behövde mest av allt vara uthålliga ...

Växte ur lokaler i Frescati

De första åren jobbade Jan-Willem de Gier och de andra i bolaget ideellt. Hans heltidstjänst vid universitetet innebar att det blev många kvällar och helger. Från början hyrde bolaget in sig i Jan-Willem de Giers laboratorium. Successivt växte bolaget och några år senare flyttade man till egna lokaler, fortfarande dock på universitets campus på Frescati. 2016 börsnoterades företaget i samband med att man flyttade till egna lokaler i Solna.

– I samband med flytten kände jag att mitt uppdrag i bolaget var avslutat, säger Jan Willem de Gier, som fortfarande äger aktier men de senaste åren inte har någon formell roll i bolaget.

Uppmuntrad av institutionsledningen

Xbrane Biopharma har inte haft något finansiellt stöd från Stockholms universitet under uppbyggnaden. Men Jan-Willem de Gier betonar att han redan i ett tidigt skede uppmuntrades att starta bolaget av institutionsledningen, som bland annat såg en möjlighet att skapa arbetstillfällen för studenter som utbildas vid institutionen. Av bolagets cirka trettio anställda idag har ungefär hälften doktorsexamen, varav omkring sex–sju har utbildats vid Stockholms universitet.

För Jan-Willem de Gier är den långa resan över – för den här gången. Nya intressanta forskningsresultat på hans labb har fått honom att överväga att starta ännu ett bolag.

– Vi har varit i kontakt med bioteknikbolag, och de har visat intresse för våra resultat. Den här gången kan jag dra nytta av de erfarenheter jag gjort under resan med Xbrane Biopharma.

Om Jan-Willem de Giers ansträngningar resulterar i ett nytt framgångsrikt avknoppningsbolag från Stockholms universitet vet vi kanske först om tiotalet år. Redan om ett par år får vi ett kvitto på om framgångssagan för Xbrane Biopharma fortsätter.  

Läs mer om Xbrane Biopharma.