Miljögifter

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Östersjöcentrum
  4. Vetenskap
  5. Miljögifter

Forskning för att minska miljögiftsbelastningen

Alla utsläpp av föroreningar når för eller senare havet. Förr sågs det till och med som en fördel, där giftiga ämnen skulle spädas ut av vattnet intill ofarlighet. Numera sker utsläppen sällan med flit, men fortfarande hamnar alltför mycket oönskade ämnen i havet. Det grunda och instängda havsområdet Östersjön erbjuder tyvärr begränsade möjligheter till utspädning, vilket är ett av skälen till att Östersjön är ett av de mest förorenade områdena i världen.

 Vid Östersjöcentrum pågår både modelleringsarbeten och flera projekt som samlar kunskap om olika miljögifters effekter, liksom om hur mikroplaster påverkar ekosystemet. En studie visade att om alla kustnära reningsverk runt Östersjön införde avancerad reningsteknik som tar bort exempelvis läkemedel och hormonstörande ämnen så skulle den totala belastningen minska med hälften.

Nedan presenteras några av våra projekt.

Filmer, rapporter och nyheter om miljögifter hittar du här!

Avloppsvatten rinner ut i havet

Kemikalieflödet i avloppsvatten bör hanteras bättre

Tusentals kemikalier används i våra samhällen, men kunskapen om hur mycket som sprids i miljön är fortfarande dålig. I en ny policy brief föreslås därför att man bör dra bättre nytta av avloppsreningsverken som ju ändå samlar ihop vatten från våra bebyggda områden.

BALTSEM-POP

Den erkända BALTSEM modellen används för att modellera närsalt- och kolomsättning och övergödning i Östersjön. Nu har den utökats för att också innefatta transport och fördelning av organiska miljögifter - BALTSEM-POP.

Mikroplaster

Förutom organiska ämnen och tungmetaller så kan det finnas ytterligare en föroreningskategori som troligen är underskattad, nämligen antropogena partiklar. Baltic Eye tittar närmare på mikroplaster i hygienprodukter och arbetar med att skapa ett Östersjönätverk för mikroplastföroreningarna.

DEN HÄR WEBBPLATSEN HAR UPPHÖRT

Våra nyheter, evenemang och information hittar du istället här: su.se/ostersjocentrum

Kontakt

Vetenskaplig ledare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum

Medarbetare: Miljögifter

Våra nyheter om miljögifter