Analyser av fuktigheten i marken har avslöjat en ökad risk för torka i Norrström. Norrström är ett avrinningsområde och området är 22 650 km² och inkluderar två av Sveriges största sjöar, Mälaren och Hjälmaren. Området har genomgått en kraftig urbanisering och industrialisering vilket bidragit till ökad miljöförstöring.

Studien har funnit att risken för torka i Norrström har ökat under 2000-talet. När antal torra perioder ökade fanns det mindre vatten tillgängligt för jordbruket och för att öka på grundvattennivåerna - trots en ökad nederbörd i området under samma perioder.

Läs hela artikel i EU-kommissionens nyhetsbrev - Science for Environmental Policy

Digital höjdmodell som visar Norrströms avrinningsområde.
Digital höjdmodell som visar Norrströms avrinningsområde.