Denna nya "Core facility" består av de mekaniska verkstäderna på IGV och AlbaNova. Tjänsterna som tillhandahålls av "Core facility" kommer att ersätta tjänsterna som tidigare tillhandahölls av centralverkstaden, vid Frescati Backe, som tas ur drift under våren 2021. "Core facility" kommer att erbjuda en fortsatt hög kompetens och tjänster inom mekanisk konstruktion och tillverkning i samma anda som tidigare. IGV- och AlbaNova-verkstäderna kommer att genomföra både stora och småskaliga uppgifter inom mekanisk konstruktion och tillverkning.

För att underlätta transport av personal, material och utrustning så kommer verkstäderna från och med september att ha tillgång till en skåpbil (ABT e-Caddy) vilket innebär en ökad tillgänglighet och uppdrag som behöver utföras på plats samt flytt av relativt stor utrustning kan genomföras med kort varsel. 
Implementeringen av den nya organisationen pågår och kommer att slutföras under 2021.

Beställning av verkstadsjobb

Oberoende av vilken typ av verkstadsjobb som efterfrågas så måste man som beställare kontakta verkstaden. Detta görs företrädesvis genom att fylla ett beställningsformulär:  Order form, Mechanical Workshop (591 Kb)  och som sedan skickas via e-post till Tomas Eneroth vid AlbaNovas mekaniska verkstad. När beställningen är inskickad kommer du att bli kontaktad av verkstaden. Om du behöver någon form av hjälp eller stöd när du skall lägga din beställning så är du förstås välkommen att kontakta verkstaden både före och efter att beställningsformuläret är inskickat. Kontaktuppgifter finns längst ner på denna sida. 

Notera att mer eller mindre varje nytt uppdrag är en ny utmaning för våra verkstäder vid fakulteten. En bra dialog mellan beställare och verkstaden är därför att yttersta vikt för att få till en effektiv tillverkningsprocess. Detta är extra viktigt processens inledningsskede då så mycket som möjligt av uppdraget skall definieras. Det skall också noteras att det är väldigt svårt för verkstäderna att erbjuda exakta offerter på beställda jobb. Varje nytt verkstadsjobb är i princip unikt och tidsåtgången för att utföra uppdraget måste bli en uppskattning. Väl förberedda beställningar och tillverkningsunderlag möjliggör en mer precis uppskattning av tidsåtgågen och kostnaden för ett verkstadsuppdrag. 

Arbetsflöde vid en mekanisk verkstad

Arbetsflödet för att få något tillverkat i våra mekaniska verkstäder kan i korthet sammanfattas i följande steg:

 • Beställare: Kontakt/skicka in beställningsformulär
 • Beställare och verkstad: Inledande diskussion
 • Beställare och/eller verkstad: Ta fram ritningar (2D och/eller 3D)
 • Verkstad: Beställa material (vid behov)
 • Verkstad: Tillverka prototyp
 • Beställare och verkstad: Testa prototyp
 • Verkstad: Justera/modifiera prototyp
 • Verkstad: Tillverkning
 • Leverans
 • Verkstad: Fakturering (för mer info se nedan)

Våra mekaniska verkstäder är ofta väldigt upptagna och för att effektivisera tillverkningsprocessen och korta ledtiden så finns det några saker som kan vara bra att tänka på när man lägger sin beställning:

Checklista

 • Förse verkstaden med så mycket information och underlag som möjligt vid en beställning.
 • Undersök vilka standardmaterial och i vilka standarddimensioner dessa finns tillgängliga och om dom är användbara för din beställning.
 • Kolla vilka dimensioner som är kritiska och vilka som inte är så kritiska.

Kontakt

Under den pågående uppstartsperioden kontakta i första hand Tomas Eneroth vid Fysikum för att lägga verkstadsbeställningar samt för att rådgöra inför en beställning. Fyll i orderformuläret Order form, Mechanical Workshop (591 Kb)  och kontakta Tomas om du har några frågor.

Mekaniska verkstaden vid IGV

Svante Arrhenius Väg 6A
Kontaktperson: Draupnir Einarsson
Webb: Mekanisk verkstad - Institutionen för geologiska vetenskaper (su.se)

Mekaniska verkstaden vid AlbaNova

Hannes Alfvéns Väg 13
Kontaktperson: Tomas Eneroth
Webb: Technical Division - Mechanics - Department of Physics (su.se)

Timkostnad

Enligt ett fakultetsbeslut är timkostnaden 850 kr. För institutioner tillhörande den Naturvetenskapliga fakulteten så subventioneras timkostnaden med 300 kr av fakulteten (dvs. nettot för beställaren blir 550 kr/h). Institutionen/projektet faktureras hela beloppet och löser det med fakulteten i efterhand.

Instruktioner för att erhålla subvention