Beställande institution som har rätt till subventionen 300 kr per timme ska göra en bokföringsorder i Raindanceportalen och skicka den till instnr 400. Institutionen som gör bokföringsordern bifogar underlag där det framgår hur många timmar som de vill ha ersättning för. Underlaget kan med fördel vara den faktura som de har fått från IGV eller AlbaNovas verkstad.

Fakultetens kontosträng är:

Instnr: 400
Kostnadsställe: 400000
Projektnr: 30001684
Konto: 5241

Skicka/cirkulera till: Anders Jigin