Forskningsinfrastruktur

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten
  4. Forskning
  5. Forskningsinfrastruktur

Forskningsinfrastruktur

Här har vi samlat information om den forskningsinfrastruktur som finns vid den naturvetenskapliga fakulteten. Anläggningarna är av mycket olika slag och det finns ingen skarp definition av vad som utgör en infrastruktur. Hör av dig till angiven kontaktperson om du vill nyttja en anläggning.