Foto Jan Lundgren
Foto Jan Lundgren
 

 

Forskare från Biologiska sektionen medverkar inom tre av universitetets profilområden: Biologiska membraner, Klimat, hav och miljö samt Samverkan mellan gener och miljö.

Forskare i biologi medverkar i flera sektionsöverskridande centra. Bolincentret undersöker klimateffekter på biologisk mångfald och ekosystemtjänster och Östersjöcentrum är inriktat mot miljöforskning om Östersjön. Stockholms resilienscentrum och Centrum för Evolutionär Kulturforskning är andra centra där forskar inom biologi ingår. Biologin har en central roll för många viktiga samhällsfrågor om hälsa, miljö och naturresurser. Forskningen inom biologi spelar här en mycket viktig roll som grundläggande kunskapskälla, och en målsättning för sektionen är att fortsätta utveckla såväl den fria grundforskningen som forskning med tillämpad inriktning.

En stark forskning är även en förutsättning för att sektionen ska upprätthålla och utveckla den höga kvaliteten i utbildningen i biologi på grundläggande och avancerad nivå.

 

Institutioner inom den Biologiska sektionen