Forskning i kemi
 
 

Forskare från sektionen medverkar inom fyra av universitets definierade profilområden: Biologiska membraner, Katalys i organisk kemi, Klimat, hav och miljö samt Materialkemi.

Till sektionen hör två forskningscentra, Centrum för biomembran-forskning (CBR), samt Berzeliicentret EXSELENT (EXtremly SELective and ENanTioselective nanoporous materials for controlled sorption and catalysis). Verksamheten i CBR, finansierad av Stiftelsen för Strategisk Forskning, är nära kopplad till det ledande forskningsområdet Biologiska membraner, och mycket av forskningen kretsar kring membranproteiners struktur och funktion. Inom EXSELENT centret som finansieras av Vetenskapsrådet och Vinnova, bedrivs både grundläggande och mer tillämpad forskning kring porösa material, och ett flertal såväl små som stora kemiföretag deltar i forskningsprojekten.

Forskare från kemisektionen är också mycket aktiva inom Science for Life Laboratory (SciLifeLab) samt Stockholm Bioinformatics center. Utöver ovanstående miljöer och forskningsområden, bedrivs internationellt framstående forskning vid samtliga fyra kemiinstitutioner. Att sektionens forskare är mycket framgångsrika i sin verksamhet syns framförallt genom att kemi vid Stockholms universitet är landets bäst placerade lärosäte på internationella rankinglistor.

 

Institutioner inom Kemiska sektionen