AlbaNova Universitetscentrum
AlbaNova Universitetscentrum
 

 

En viktig del av sektionens forskning bedrivs inom fem av universitetets profilområden, nämligen Astrofysik, kosmologi och partikelfysik, Atom- och molekylfysik, Klimat, hav och miljö samt Matematisk teoribildning och modellering. Internationellt framstående forskning bedrivs också inom flera andra områden ofta då av mindre grupper.

Institutioner inom Matematisk-fysiska sektionen