Institutet för Solfysik

Driver det svenska 1-meters solteleskopet (SST) på La Palma, världens mest högupplösande solteleskop.
Nationell infrastruktur med stöd av VR, Institut inom Institutionen för Astronomi.
http://www.isf.astro.su.se
Kontaktperson: Peter Lundqvist, peter@astro.su.se

DESIREE

DESIREE är en experimentell anläggning för atom- och molekylfysik. Den består av två lagringsringar med en gemensam kollisionszon, för studier av jon-jon-kollisioner vid låg energi (10 meV) och låg temperatur (10 K).
Nationell infrastruktur med stöd av VR, placerad vid Fysikum.
http://www.fysik.su.se/blog/cool-results-from-desiree/
Kontaktperson: Henrik Cederquist, cederq@fysik.su.se

SciLifeLab

Nationell infrastruktur i Stockholm-Uppsala för molekylära livsvetenskaper med fokus på hälsa och miljö. Samarbete mellan UU, KI, KTH och SU.
http://www.scilifelab.se/

Nordita

Nordita är ett nordiskt institut för teoretisk fysik. Huvudmän är SU och KTH, institutet är placerat vid AlbaNova, och finansieras av Nordiska Ministerrådet, VR och de båda värduniversiteten.
http://www.nordita.org/
Kontaktperson: Thors Hans Hansson, hansson@fysik.su.se

Askölaboratoriet

Askölaboratoriet är en fältstation för marin forskning. Stationen är belägen i Stockholms södra skärgård och är en del av Stockholms universitets Östersjöcentrum. Vid stationen finns flera fartyg och båtar som används för forskning, utbildning och transporter inomskärs.
www.su.se/ostersjocentrum/askolaboratoriet
Kontaktperson: Tina Elfwing, tina.elfwing@su.se

Tarfala Forskningsstation

Fältstation i subarktisk högalpin miljö i Kebnekaisemassivet. Stationen är en nationell infrastruktur med stöd av VR inom SITES nätverket och hör organisatoriskt till Institutionen för Naturgeografi (NG).
http://www.natgeo.su.se/tarfala-forskningsstation
Kontaktperson: Gunhild ’’Ninis’’ Rosqvist, gunhild.rosqvist@natgeo.su.se

Tovetorp Forskningsstation

Tovetorp är en zoologisk forskningsstation belägen i Södermanland. Här bedrivs forskning inom etologi och ekologi och undervisning. Stationen, som är en del av Zoologiska institutionen, erbjuder utmärkta möjligheter för möten av olika slag.
http://www.zoologi.su.se/en/research/tovetorp/
Kontaktperson: Sven Jakobsson, Sven.Jakobsson@zoologi.su.se

Navarino Environmental Observatory (NEO)

Vid observatoriet, som är beläget i Grekland, bedrivs forskning och undervisning om klimat och miljö.  NEO är ett resultat av ett strategiskt partnerskap mellan det grekiska företaget TEMES, Academy of Athens och Stockholms universitet. Organisatoriskt hör NEO till Institutionen för naturgeografi.
www.navarinoneo.se
Kontaktperson: Håkan Berg, hakan.berg@natgeo.su.se

Stockholm Luminescence Laboratory

Laboratorium och utrustning för att åldersbestämma sedimentavlagringar vid Institutionen för naturgeografi.
Kontaktperson: Frank Preusser, frank.preusser@natgeo.su.se

Bergianska Trädgården

Bergianska trädgårdens samlingar består framförallt av levande material – växterna i trädgården och växthusen. Dessutom består samlingarna av föremål, porträtt och herbarium varav en del utgörs av det som testamenterades av bröderna Bergius på 1700-talet. http://www.bergianska.se/

Vetenskapens Hus

Vetenskapens Hus rymmer sex laboratorier där det dagligen utförs experiment inom naturvetenskap, teknik och matematik tillsammans med skolungdomar. http://www.vetenskapenshus.se/
Kontaktperson: Cecilia Kozma, cecilia.kozma@vetenskapenshus.se


AlbaNovas Teleskop

Institutionen för astronomi förfogar över ett teleskop i AlbaNovas kupol som är ett av Sveriges största optiska teleskop, har en spegeldiameter på en meter och en brännvidd på elva meter. Vikten är 2,3 ton.
http://www.astro.su.se/om-oss/2.10053/om-albanova-teleskopet-1.33552
Kontaktperson: Göran Östlin, ostlin@astro.su.se

Stockholm University Tree-Ring Laboratory

Laboratorium för analyser av träds årsringar vid Institutionen för naturgeografi.
http://www.natgeo.su.se/english/climate-science-and-quaternary-geology-research-unit/stockholm-tree-ring-laboratory
Kontaktperson: Björn Gunnarson, bjorn.gunnarson@natgeo.su.se

Ice Core Processing Laboratory

Frysrum för att lagra och processa isborrkärnor under kontamineringsfria förhållanden vid Institutionen för naturgeografi.
Kontaktperson: Margareta Hansson, margareta.hansson@natgeo.su.se

Micro-/Macrofossil Processing laboratory

Laboratorium för extraktion och analys av mikro- och makrofossil ur sediment och torv vid Institutionen för naturgeografi.
Kontaktpersoner: Jan Risberg, jan.risberg@geo.su.se och Sven Karlsson sven.karlsson@geo.su.se

AlbaNovas mekaniska verkstad

www.albanova.se/
Kontaktperson: Rolf Helg, rhelg@kth.se

Centralverkstaden

Mekanisk verkstad vid MISU.
http://www.misu.su.se/about-us/contact/staff/nils-walberg-1.147957
Kontaktperson: Nils Wahlberg, nils@misu.su.se

Statistiskt stöd

Naturvetenskapliga fakulteten erbjuder genom matematiska institutionen forskare, inklusive doktorander, stöd med statistiska problem inom forskningsprojekt. En av naturvetenskapliga fakultetens ’’core facilities’’.
Kontaktperson: Jan-Olov Persson, joper@math.su.se

Institut Mittag-Leffler

Institut Mittag-Leffler är ett internationellt center för matematikforskning och grundades 1916 av professor Gösta Mittag-Leffler och hans hustru när de donerade sin villa i Djursholm för att starta institutet. Kungliga Vetenskapsakademin ansvarar för institutets verksamhet.
http://www.mittag-leffler.se/

Stockholms Matematikcentrum

Virtuellt centrum för matematik vid KTH och SU med syfte at samordna forskning och utbildning.
http://www.math-stockholm.se/
Kontaktperson: Mats Boij, director@math-stockholm.se

AlbaNova Nanofabrikationsanläggning

Nanofabrikationscentrum i samarbete med KTH vid AlbaNova universitetscentrum. En av naturvetenskapliga fakultetens ’’core facilities’’.
www.nanophys.kth.se/nanophys/facilities/nfl/nfl-frames.html
Kontaktpersoner: David Haviland, haviland@kth.se Vladimir Krasnov, vladimir.krasnov@fysik.su.se

Biologisk avbildningsfacilitet-IFSU

Centrum för avbildning inom biologi med ljus- och elektronmikroskop. Placerad vid Institutionen för molekylära biovetenskaper, Wenner-Grens Institut.
En av naturvetenskapliga fakultetens ’’core facilities’’.
www.su.se/mbw/imaging-facility
Kontaktperson: Stina Höglund, tel: 08-161568, stina.hoglund@su.se

Konstantrum

Odlingsrum med temperaturstyrning, varav en del med ett lägre temperaturintervall för akvatiska försök och och andra med ett högre temperaturintervall för växtodling. Vid Institutionen för Ekologi, Miljö och Botanik.
Kontaktperson: Erik Häggbom, erik.haggbom@su.se

Växthus

Sex forskningsväxthus om totalt 150 m2, där ett växthus har möjlighet till sänkt temperatur. Vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik.
Kontaktperson: Peter Hambäck, peter.hamback@su.se

Analyslaboratorium för närsalter

Ett ackrediterat laboratorium för närsaltsanalyser, framför allt i vatten. Specialiserat på mätning av låga närsaltsnivåer. Vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik.
Kontaktperson: Jakob Walve, jakob.walve@su.se

Elektronmikroskopicentrum EMC

Placerad vid Institutionen för material- och miljökemi (MMK). En av naturvetenskapliga fakultetens ’’core facilities’’.
http://www.mmk.su.se/research/research-facilities/electron-microscopy-center-emc
Kontaktperson: Gunnar Svensson, gunnar.svensson@mmk.su.se

Materialanalyscentrum MACAL

Centrum för materialanalys placerad vid MMK.
http://www.mmk.su.se/research/research-facilities/macal
Kontaktperson: Mats Johnsson, mats.johnsson@mmk.su.se

 

 

Fastfas NMR

http://www.mmk.su.se/research/research-facilities/additional-equipment/solid-state-nmr
Kontaktperson: Mattias Edén, mattias.eden@mmk.su.se

Spark Plasma Sintring (SPS)

Ugn för pulserad sintrering av material. Centrum vid MMK med stöd av VR.
http://www.mmk.su.se/research/research-facilities/national-sps-facility
Kontaktperson: Zhijian "James" Shen, shen@mmk.su.se

Avancerad ljusmikroskopi

Institutionen för Neurokemi har en uppsättning optiska system: 2 st confokalmikroskop (Leica SP1 point scanning confocal and Yocogava CSU-22Spinning disk system), 2st epifluorescensmikroskop och 1st FACS.
www.neurochem.su.se
Kontaktperson: Einar Hallberg, Einar.hallberg@neurochem.su.se

Zeppelin Forskningsstation

Svalbard
Svalbard

Station för studier av aerosol-moln-klimat växelverkan, ligger på Svalbard och tillhör ACES.
http://www.aces.su.se/zeppelin/
Kontaktperson: Johan Ström, Radovan.Krejci@aces.su.se

 

 

 

 

 

 

Aspvreten Luftövervakningsstation

Aspvreten är del av ett nationellt system för luftövervakning, ligger 80 km söder om Stokholm vid kusten och tillhör ACES. Mätningar ska flyttas i 2018 från Aspvreten till Norunda (60°05′N, 17°29′E), 30 km nord från Uppsala. http://www.icos-sweden.se/station_norunda.html Norunda är del av stor Europeisk ICOS nätverk.
http://www.aces.su.se/
Kontaktperson: Radovan.Krejci@aces.su.se

Stable Isotope Laboratory (SIL)

Isotoplaboratorium vid Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV)
www.geo.su.se/index.php/en/sil
Kontakt: SIL.IGB@gmail.com

Laser Spectroscopy Laboratory (LSL)

In-situ mätningar av CO2, CH4 och d13C i CO2 och CH4 .
LSL är ett samarbete mellan ACES och IGV.
Kontaktperson: Marc Geibel, marc.geibel@aces.su.se

Core Processing Laboratory (CPL)

Laboratorium för att processa sedimentkärnor, tillhör IGV.

PetroTectonics Analytical Facilities

Laboratorium för geokemisk och isotop-analys av bergarter, tillhör IGV.
http://www.tmrg.geo.su.se/
Kontaktperson: Vicky Pease, Vicky.Pease@geo.su.se

Bioinformatikstöd

Alla doktorander och forskare vid Stockholms universitet erbjuds stöd inom bioinformatik. Öppet för dig som vill diskutera ett projekt på planeringsstadiet, få hjälp med analyser eller råd om hur du bör gå vidare.
Kontaktpersoner: Agata Smialowska och Olga Dethlefsen