Det grekiska företaget TEMES, Academy of Athens och Stockholms universitet ingår ett strategiskt partnerskap där etableringen av forskningsobservatoriet Navarino Environmental Observatory (NEO) i Messinien, Grekland är central. Vid observatoriet, som togs i bruk hösten 2010, kommer forskning om klimat och miljö att bedrivas inom ramen för ett nytt forskningssamarbete, the NEO Research Program, i samarbete med Academy of Athens.