Profilområden

Profilområden

Stockholms universitet har identifierat 16 profilområden som vart och ett omfattar flera stora och starka forskningsmiljöer med omfattande utbildning. Inom det naturvetenskapliga området finns åtta av universitetets profilområden.

Sammantaget visar dessa profilområden att Stockholms universitet är ett forskningsuniversitet präglat av en kombination av fri grundforskning och stark tillämpad forskning.