Stipendier & bidrag

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Naturvetenskapliga fakulteten
  4. Forskning
  5. Stipendier & bidrag

Stipendier och bidrag

su.se/forskning/stipendier och hos Avdelningen för forskning- och samverkansstöd hittar du allmän information om stipendier och forskningsfinansiering samt många användbara länkar till stiftelser, myndigheter och andra organisationer som delar ut stipendier och bidrag till studenter och forskare.

Frescati i vinterskrud

Sök Lise Meitner bidrag - för israeliskt-svenskt forskningssamarbete

Utlysningen är öppen för tillämpad forskning inom följande områden:

- Vetenskap och teknik inom marin- och rymdområdet
- Produktion, lagring och omvandling av vatten och energi
- Molekylärbiologi, bioteknik, läkemedel
- Programvara, kommunikation och internet, autonoma fordon
- Avancerade material för sensorer, elektronik och optoelektronik
- Hållbara och miljövänliga material / Grön kemi

Nyhet

Beviljade forskningsmedel

Vetenskapsrådet har beslutat om etableringsbidrag och projektbidrag inom naturvetenskap & teknik. Sammanlagt tilldelas Stockholms universitet nästan 192 miljoner kronor. Vetenskapsrådet har dessutom beslutat om rådsprofessurer inom medicin och hälsa. Av tre nya professurer tilldelas Stockholms universitet en.

Formas årliga utlysning beviljas 16 forskare vid Stockholms universitet medel. Tillsammans med tidigare beviljade medel blir det totalt 82,7 miljoner kronor till Stockholms universitetet i år.

Cancerfonden har beslutat om bidrag till forskningsprojekt: Sex forskare vid fakulteten har beviljas bidrag motsvarande totalt 18,6 miljoner kronor