I den första etappen, som har gått under temat Från tinande permafrost till utsläpp av växthusgaser, har samtliga planerade forskningsprogram kunnat utföras, och man har lyckats täcka 67 provtagningsstationer i Arktis. I programmet P1 morgon berättar Örjan Gustafsson, professor vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap, Stockholms universitet, om resan och den fortsatta forskningen.

- Nu har vi en guldgruva, vi har prover och observationer. Så det kommer vi att arbeta med under åren framöver. Men förhoppningen är att vi radikalt ska kunna förbättra kunskapsläget kring hur mycket metan som släpps fritt från havsbottnarna just nu, säger Örjan Gustafsson till P1 morgon.

Du hör hela intervjun med Örjan Gustafsson här