Besöksadress

Områdeskansliet för naturvetenskap
Universitetsvägen 10 A
Södra huset, A3
Stockholms universitet

 
Karta över Frescati, för att hitta till Naturvetenskapliga fakultetskansliet i Södra huset, Hus A
Områdeskansliet för naturvetenskap hittar du i Södra huset, Hus A, i Frescati.