Foto: Frank Vinken


Öppen Akademiföreläsning med Professor Svante Pääbo, Max Planck Institutet för Evolutionär Antropologi i Leipzig, Tyskland.

Läs mer på Kungl. Vetenskapsakademiens webb