Foto: Frank Vinken
 

Öppen Akademiföreläsning med Professor Svante Pääbo, Max Planck Institutet för Evolutionär Antropologi i Leipzig, Tyskland.

Läs mer på Kungl Vetenskapsakademins webb