Titel: Climate change: How can we motivate transformation? 
Föreläsare: professor Roberto Buizza

Photo: Martin Jakobsson

Photo: Martin Jakobsson

Föreläsningen hålls på engelska.

Registrera dig här

Bolinföreläsningen för klimatforskning ges årligen i maj till minnet av professor Bert Bolin och hans pionjärarbete inom den internationella klimatforskningen och vid Stockholms universitet. 

Mer information om föreläsningen och professor Roberto Buizza finns på engelska