Titel: Climate change: How can we motivate transformation? 
Föreläsare: professor Roberto Buizza

Photo: Martin Jakobsson

Photo: Martin Jakobsson

Föreläsningen hålls på engelska och efteråt serveras fika utanför aulan. 

Skolklasser behöver förboka platser. Boka via denna länk

Bolinföreläsningen för klimatforskning ges årligen i maj till minnet av professor Bert Bolin och hans pionjärarbete inom den internationella klimatforskningen och vid Stockholms universitet. 

Mer information om föreläsningen och professor Roberto Buizza finns på engelska

Föreläsningen kommer också att filmas och sändas live.