Sedan 1956 har Svenska Kemistsamfundet organiserat Berzeliusdagarna i Stockholm. Det är ett möte för svenska gymnasister med goda resultat i kemiämnet, och tanken är att stimulera intresset för kemi och låta kemiintresserade ungdomar möta varandra och utbyta tankar. Duktiga forskare från såväl akademi som industri bjuds in att hålla föreläsningar om sin forskning, arbetssituation och värdet av naturvetenskaplig utbildning.

Berzeliusdagarna hålls i Aula Magna, på Stockholms universitet. Föredrag av erfarna, kompetenta forskare hålls, inom kemins alla grenar. Förra gången deltog 350 elever från hela Sverige, samt även från Åland och Norge.

Läs mer om Berzeliusdagarna 27-28 januari 2017

Program