Huvudmålgruppen är barn och ungdomar i åldrarna 10–20 år, men även intresserad allmänhet är välkommen. Programmet erbjuder aktiviteter med en tydlig vetenskaplig koppling och bred representation av klimatforskningen vid Bolincentret. Klimatfestivalen har arrangerats sedan 2017. Förra årets Klimatfestival hade över 2000 besökare och blev fullbokad på bara några dagar. Festivalen har även fått stor medial spridning.

Läs mer om  programmet här