Här kan du spara ner riktlinjer och blanketter avseende disputationer vid Naturvetenskapliga fakulteten. 

Januari   Februari   Mars   April   Maj   Juni   Augusti   September   Oktober   November   December

Januari

Namn: Walter Basile
Datum för disputation: 2018-01-12, kl. 13.00
Institution: Institutionen för biokemi och biofysik (DBB)
Forskarutbildningsämne: Biokemi med inriktning mot bioinformatik
Avhandlingens titel: Orphan Genes Bioinformatics Identification and properties of de novo created genes
Plats: Magnélisalen, Kemiska övningslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16 B.

Namn: Lukas Mustajärvi
Datum för disputation: 2018-01-12, kl. 10.00
Institution: Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)
Forskarutbildningsämne: Applied Environmental Science
Avhandlingens titel: Contaminated sediments: methods to assess release and toxicity of organic chemical mixtures
Lokal: Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 12.

Namn: Efstathios Reppas-Chrysovitsinos
Datum för disputation: 2018-01-18, kl. 10.00
Institution: Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)
Forskarutbildningsämne: Environmental Science & Analytical Chemistry
Avhandlingens titel: In-silico tools for environmental exposure assessment of chemicals in global commerce
Lokal: Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 12.

Namn: Jonas Fyrestam
Datum för disputation: 2018-01-19, kl. 10.00
Institution: Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)
Forskarutbildningsämne: Analytisk kemi
Avhandlingens titel: Porphyrins and heme in microorganisms – Porphyrin content and its relation to phototherapy and antimicrobial treatments in vivo and in vitro
Plats: Magnélisalen, Kemiska övningslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16 B.

Namn: Nils Bore
Datum för disputation: 2018-01-19, kl. 14.00
Institution: Matematiska institutionen
Forskarutbildningsämne: Computer Science
Avhandlingens titel: Object Instance Detection and Dynamics Modeling in a Longterm Mobile Robot Context
Plats: F3, Lindstedtvägen 26, KTH

Namn: Michael Wolf
Datum för disputation: 2018-01-31, kl. 10.00
Institution: Fysikum
Forskarutbildningsämne: Fysik
Avhandlingens titel: Investigating the parameters governing liquid-phase  cloud activation of atmospheric particles
Plats: FB52, AlbaNova Universitetscentrum, Roslagstullsbacken 21.

Namn: Wangchuk Rabten
Datum för disputation: 2018-01-31, kl. 10.00
Institution: Institutionen för organisk kemi
Forskarutbildningsämne: Organisk kemi
Avhandlingens titel: The Use of N,P-Iridium and N,P-Palladium Complexes in Asymmetric Synthesis
Plats: Magnélisalen, Kemiska övningslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16 B.

Februari

Namn: Niina Koistinen
Datum för disputation: 2018-02-02, kl. 10.00
Institution: Institutionen för biokemi och biofysik (DBB)
Forskarutbildningsämne: Neurokemi med molekylär neurobiologi
Avhandlingens titel: The amyloid-β precursor protein (APP)-binding protein Fe65 and APP processing
Plats: Magnélisalen, Kemiska övningslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16 B.

Namn: Carl Fredrik Lindén
Datum för disputation: 2018-02-05, kl. 14.00
Institution: Fysikum
Forskarutbildningsämne: Kemisk fysik
Avhandlingens titel: Reaction mechanisms of anions - from the lab to ionospheres
Plats: FA32, AlbaNova universitetscentrum, Roslagstullsbacken 21.

Namn: Liang Li
Datum för disputation: 2018-02-09, kl. 10.00
Institution: Fysikum
Forskarutbildningsämne: Teoretisk fysik
Avhandlingens titel: Interpretation  of  gamma-ray  burst  X-ray  and  optical  afterglow  emission – From the central engine to the circumburst interaction
Plats: FA32, AlbaNova universitetscentrum, Roslagstullsbacken 21.

Namn: Wouter van der Bijl
Datum för disputation: 2018-02-09, kl. 13.00
Institution: Zoologiska institutionen
Forskarutbildningsämne: Etologi
Avhandlingens titel: Why and how brain size evolves: sociality, predation and allometry.
Plats: Vivi Täckholmssalen, NPQ-huset, Svante Arrhenius väg 20.

Namn: Patrícia Pečnerová
Datum för disputation: 2018-02-13, kl. 10.00
Institution: Zoologiska institutionen
Forskarutbildningsämne: Zoologisk systematik och evolutionsforskning
Avhandlingens titel: Genomic analyses of the process leading up to the extinction of the woolly mammoth
Plats: Vivi Täckholmssalen, NPQ-huset, Svante Arrhenius väg 20.

Namn: Robert Gustafsson
Datum för disputation: 2018-02-16, kl. 10.00
Institution: Institutionen för biokemi och biofysik
Forskarutbildningsämne: Biokemi
Avhandlingens titel: Structural and functional studies of proteins of medical relevance
Plats: Magnélisalen, Kemiska övningslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16 B.

Mars

Namn: Jessica Lundqvist
Datum för disputation: 2018-03-02, kl. 10.00
Institution: Institutionen för biokemi och biofysik
Forskarutbildningsämne: Neurokemi med molekylär neurobiologi
Avhandlingens titel: Neuroblastoma SH-SY5Y and neural progenitor C17.2 cell lines as models for neurotoxicological studies
Plats: Magnélisalen, Kemiska övningslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16 B

Namn: Anu G. Nair
Datum för disputation: 2018-03-02, kl. 14.00
Institution: Datalogi
Forskarutbildningsämne: Datalogi
Avhandlingens titel: Modeling Biochemical Network Involved in Striatal Dopamine Signaling
Plats: F3, Kungliga Tekniska Högskolan, Lindstedtvägen 26, Stockholm

Namn: Koen Hendrickx
Datum för disputation: 2018-03-09, kl. 10.00
Institution: Meteorologiska institutionen
Forskarutbildningsämne: Atmosfärvetenskap och oceanografi
Avhandlingens titel: Solar Forcing of Nitric Oxide in the Upper Atmosphere
Plats: Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Svante Arhenius väg 12

Namn: Petra Svensson Källberg
Datum för disputation: 2018-03-09, kl. 13.00
Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)
Forskarutbildningsämne: Matematikämnets didaktik
Avhandlingens titel: Immigrant students’ opportunities to learn mathematics – a student perspective
Plats: Sal G, Arrheniuslaboratorierna, Svante Arrhenius väg 20 C

Namn: Maryam Daliriam
Datum för disputation: 2018-03-15, kl. 10.00
Institution: Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)
Forskarutbildningsämne: Environmental Science
Avhandlingens titel: Investigating parameters governing liquid-phase cloud activation of atmospheric particles
Plats: De Geersalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 14

Namn: Diego Galafassi
Datum för disputation: 2018-03-15, kl. 10.00
Institution: Stockholm Resilience Centre
Forskarutbildningsämne: Sustainability Science
Avhandlingens titel: The Transformative Imagination: Re-imagining the world towards sustainability
Plats: Vivi Täckholmsalen (Q-salen), NPQ-huset, Svante Arrhenius väg 20

Namn: Sutthichat Kerdphon
Datum för disputation: 2018-03-16, kl. 10.00
Institution: Institutionen för organisk kemi
Forskarutbildningsämne: Organisk kemi
Avhandlingens titel: NHC,P- and N,P-Iridium Catalysts for Hydrogenations and Hydrogen Transfer Reactions
Plats: Magnélisalen, Kemiska övningslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16 B

Namn: Kerstin Winkens
Datum för disputation: 2018-03-16, kl. 9.30
Institution: Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)
Forskarutbildningsämne: Tillämpad miljövetenskap
Avhandlingens titel: Estimating children´s exposure to per- and polyfluoroalkyl substances
Plats: De Geersalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 14

Namn: Matteo Giusti
Datum för disputation: 2018-03-22, kl. 09.30
Institution: Stockholm Resilience Centre
Forskarutbildningsämne: Sustainability science
Avhandlingens titel: Home for future Earth lovers - Foundations of nature-connecing habitats for children
Plats: Vivi Täckholmsalen (Q-salen), NPQ-huset, Svante Arrhenius väg 20

Namn: Filippa Fransner
Datum för disputation: 2018-03-22, kl. 10.00
Institution: Meteorologiska institutionen
Forskarutbildningsämne: Atmosfärvetenskap och oceanografi
Avhandlingens titel: Organic carbon dynamics in the Baltic Sea – a modelling perspective
Lokal: Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 12

Namn: Ahmed Gamal Ramzi
Datum för disputation: 2018-03-22, kl. 10.00
Institution: Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)
Forskarutbildningsämne: Analytisk kemi
Avhandlingens titel: Analytical methodologies for common skin allergens - Organic thioureas, isothiocyanates and fragrance hydroperoxides in everyday life products
Plats: Magnélisalen, Kemiska övningslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16 B

April

Namn: Aleksandra Losvik
Datum för disputation: 2018-04-05, kl. 10.00
Institution: Institutionen för ekologi, miljö och botanik
Forskarutbildningsämne: Växtfysiologi
Avhandlingens titel: Barley defense genes against aphids
Plats: Vivi Täckholmsalen (Q-salen), NPQ-huset, Svante Arrhenius väg 20

Namn: Stalin Reddy Pathi Pati
Datum för disputation: 2018-04-06, kl. 10.00
Institution: Institutionen för organisk kemi
Forskarutbildningsämne: Organisk kemi
Avhandlingens titel: Development of new Catalytic Methods for the Selective Synthesis of Heterocycles
Plats: Magnélisalen, Kemiska övningslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16 B

Namn: Tamás Görbe
Datum för disputation: 2018-04-26, kl. 10.00
Institution: Institutionen för organisk kemi
Forskarutbildningsämne: Organisk kemi
Avhandlingens titel: Heterogenous catalysis in racemization and kinetic resolution along a journey in protein engineering
Plats: Magnélisalen, Kemiska övningslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16 B

Namn: Karl Gustafson
Datum för disputation: 2018-04-27, kl. 10.00
Institution: Institutionen för organisk kemi
Forskarutbildningsämne: Organisk kemi
Avhandlingens titel: Development and Understanding of Transition Metal Catalyzed Chemoenzymatic Dynamic Ki
Plats: Magnélisalen, Kemiska övningslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16 B

Namn: Gerard Higgins
Datum för disputation: 2018-04-27, kl. 10.00
Institution: Fysikum
Forskarutbildningsämne: Fysik
Avhandlingens titel: A single trapped Rydberg ion

Namn: Kun Wang
Datum för disputation: 2018-04-27, kl. 10.00
Institution: Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
Forskarutbildningsämne: Molekylär biovetenskap
Avhandlingens titel: Transcription regulation and growth phase transition in hyperthermoacidophilic archaea
Plats: Högbomsalen, Geovetenskapens Hus, Svante Arrhenius väg 12

Namn: Henrik Swärd
Datum för disputation: 2018-04-27, kl. 13.00
Institution: Institutionen för geologiska vetenskaper
Forskarutbildningsämne: Maringeologi
Avhandlingens titel: In the wake of deglaciation – sedimentary signatures of ice sheet decay and sea-level change
Plats: William-Olssonsalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 14

Maj

Namn: Veronica Jennie Larsson
Datum för disputation: 2018-05-03, kl. 10.00
Institution: Institutionen för biokemi och biofysik (DBB)
Forskarutbildningsämne: Neurochemistry with molecular neurobiology
Avhandlingens titel: Characterization of the inner nuclear membrane protein, Samp1 during interphase and mitosis. 
Plats: Magnélisalen, Kemiska övningslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16 B

Namn: Stephanie Heusser
Datum för disputation: 2018-05-04, kl. 10.00
Institution: Institutionen för biokemi och biofysik (DBB)
Forskarutbildningsämne: Biokemi
Avhandlingens titel: Allosteric Modulation of Pentameric Ligand-Gated Ion Channels By General Anesthetics
Plats: Magnéli Hall, Chemical Practise Laboratory, Svante Arrhenius väg 16 B

Namn: Emelie Ertan
Datum för disputation: 2018-05-04, kl. 13.00
Institution: Fysikum
Forskarutbildningsämne: Kemisk fysik
Avhandlingens titel: Quantum chemical calculations of multidimensional dynamics probed in RIXS
Plats: Sal FP41, hus 1, AlbaNova universitetscentrum, Roslagstullsbacken 21

Namn: Hani Mobarak
Datum för disputation: 2018-05-15, kl. 10.00
Institution: Institutionen för organisk kemi
Forskarutbildningsämne: Organisk kemi
Avhandlingens titel: Synthesis and analysis of carbohydrates related to bacterial polysaccharides
Plats: Magnélisalen, Kemiska övningslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16 B.

Namn: Narges Rastak
Datum för disputation: 2018-05-25, kl. 10.00
Institution: Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)
Forskarutbildningsämne: Tillämpad miljövetenskap
Avhandlingens titel: Aerosol-water interaction at sub and super-saturated regimes: From small scale molecular mechanisms to large scale atmospheric models
Plats: Ahlmannsalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 12

Namn: Simon Jakobsson
Datum för disputation: 2018-05-25, kl. 13.00
Institution: Institutionen för naturgeografi
Forskarutbildningsämne: Naturgeografi
Avhandlingens titel: Woody or treeless pastures - linking subsidy systems, farmers decisions and management to understand biodiversity patterns
Plats: De Geersalen, geovetenskapens hus, Svante Arrheniusväg 14

Namn: Axel Rudling
Datum för disputation: 2018-05-25, kl. 13.00
Institution: Institutionen för biokemi och biofysik
Forskarutbildningsämne: Biokemi med inriktning mot bioinformatik
Avhandlingens titel: Development and Application of Molecular Modeling Methods in Drug Discovery
Plats: Magnélisalen, Kemiska övningslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16 B

Namn: Gleb Nenashev
Datum för disputation: 2018-05-25, kl. 13.00
Institution: Matematiska institutionen
Forskarutbildningsämne: Matematik
Avhandlingens titel: Around power ideals (from Fröberg's conjecture to zonotopal algebras)
Plats: Sal 14, hus 5, Kräftriket, Roslagsvägen 101

Namn: Kirill Orach
Datum för disputation: 2018-05-29, kl. 09.30
Institution: Stockholm Resilience Centre
Forskarutbildningsämne: Sustainability Science
Avhandlingens titel: Understanding interest politics in social-ecological systems: Mechanisms behind emergent policy responses to environmental change
Plats: Vivi Täckholmsalen (Q-salen), NPQ-huset, Svante Arrhenius väg 20

Namn: Christian Spånslätt
Datum för disputation: 2018-05-30, kl. 13.00
Institution: Fysikum
Forskarutbildningsämne: Teoretisk fysik
Avhandlingens titel: Topological states of matter in low dimensions
Plats: Sal FB42, AlbaNova universitetscentrum, Roslagstullsbacken 21

Namn: Natalia Barrientos
Datum för disputation: 2018-05-31, kl. 09.30
Institution: Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV)
Forskarutbildningsämne: Maringeologi
Avhandlingens titel: Mg/Ca palaeothermometry in the Arctic Ocean
Plats: De Geersalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 14

Namn: Julie Goodness
Datum för disputation: 2018-05-31, kl. 09.30
Institution: Stockholm Resilience Centre
Forskarutbildningsämne: Sustainability Science
Avhandlingens titel: Shaping urban environments: Human preference and distribution of plant traits in urban areas

Namn: Rune Suhr
Datum för disputation: 2018-05-31, kl. 10.00
Institution: Matematiska institutionen
Forskarutbildningsämne: Matematik
Avhandlingens titel: Spectral estimates and Ambartsumian-type theorems for quantum graphs
Plats: Sal 14, hus 5, Kräftriket, Roslagsvägen 101

Namn: Kristoffer Spricer
Datum för disputation: 2018-05-31, kl. 14.00
Institution: Matematiska institutionen
Forskarutbildningsämne: Matematisk statistik
Avhandlingens titel: Random networks with weights and directions, and epidermics thereon
Plats: Sal 14, hus 5, Kräftriket, Roslagsvägen 101

Juni

Namn: Carmine Pasquale Cerrato
Datum för disputation: 2018-06-01, kl. 10.00
Institution: Institutionen för biokemi och biofysik (DBB)
Forskarutbildningsämne: Neurochemistry with molecular neurobiology
Avhandlingens titel: Cell-penetrating peptides for mitochondrial targeting and oligonucleotides delivery
Plats: Magnélisalen, Kemiska övningslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16 B.

Namn: Christina Hansen Wheat
Datum för disputation: 2018-06-01, kl. 13.00
Institution: Zoologiska institutionen
Forskarutbildningsämne: Etologi
Avhandlingens titel: From wolf to dog: Behavioural evolution during domestication.
Plats: Vivi Täckholmsalen (Q-salen), NPQ-huset, Svante Arrhenius väg 20

Namn: Alexandre Peillod
Datum för disputation: 2018-06-04, kl. 10.00
Institution: Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV)
Forskarutbildningsämne: Geologi
Avhandlingens titel: The tectonic interpretation of the metamorphic history of the central Cyclades (Naxos and Syros)
Plats: De Geersalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 14

Namn: Elisa Alonso-Aller
Datum för disputation: 2018-06-05, kl. 09.30
Institution: Institutionen för ekologi, Miljö och Botanik
Forskarutbildningsämne: Marin ekologi
Avhandlingens titel: Effects of marine protected areas on tropical seagrass communities
Plats: Vivi Täckholmsalen (Q-salen), NPQ-huset, Svante Arrhenius väg 20

Namn: Farshid Mashayekhy Rad
Datum för disputation: 2018-06-05, kl. 10.00
Institution: Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
Forskarutbildningsämne: Analytisk kemi
Avhandlingens titel: Analytical methods for biomolecules involved in atmospheric aerosol formation in the Arctic

Namn: Yingxin Liu
Datum för disputation: 2018-06-07, kl. 13.00
Institution: Institutionen för Material- och miljökemi
Forskarutbildningsämne: Materialkemi
Avhandlingens titel: Nanoscale assembly of nanocellulose and fabrication of nanoclay/lignin-nanocellulose hybrids
Plats: Magnélisalen, Kemiska övningslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16 B.

Namn: Xiongzhuo Tang
Datum för disputation: 2018-06-07, kl. 13.00
Institution: Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW)
Forskarutbildningsämne: Molekylärbiologi
Avhandlingens titel: Regulation of Drosophila gut immunity and regeneration
Plats: Vivi Täckholmsalen (Q-salen), NPQ-huset, Svante Arrhenius väg 20.

Namn: Chuantao Zhu
Datum för disputation: 2018-06-08, kl. 09.30
Institution: Institutionen för material- och miljökemi
Forskarutbildningsämne: Material Chemistry
Avhandlingens titel: Nanocellulose and its biohybrids for water purification: Atomic force microscopy  as a tool to probe surface properties and interactions
Plats. Magnélisalen, Kemiska övningslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16 B.

Namn: Diana Deyanova
Datum för disputation: 2018-06-08, kl. 10.00
Institution: Institutionen för ekologi, miljö och botanik
Forskarutbildningsämne: Växfysiologi
Avhandlingens titel: Seagrass productivity - from plant to system
Plats: Vivi Täckholmssalen (Q-salen), NPQ-huset, Svante Arrhenius väg 20.

Namn: Stefano Marseglia
Datum för disputation: 2018-06-08, kl. 13.00
Institution: Matematiska institutionen
Forskarutbildningsämne: Matematik
Avhandlingens titel: Functional Inference from Orthology and Domain Architecture
Plats: Sal 14, hus 5, Kräftriket, Roslagsvägen 101.

Namn: Stefano Marseglia
Datum för disputation: 2018-06-08, kl. 13.00
Institution: Matematiska institutionen
Forskarutbildningsämne: Matematik
Avhandlingens titel: Functional Inference from Orthology and Domain Architecture

Namn: Andrew Mercer
Datum för disputation: 2018-06-11, kl. 10.00
Institution: Institutionen för naturgeografi
Forskarutbildningsämne: Naturgeografi
Avhandlingens titel: Studies in Glacier Mass Balance – Measurement and its errors
Plats: Ahlmannsalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 12

Namn: Berit Gewert
Datum för disputation: 2018-06-12, kl. 10.00
Institution: Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
Forskarutbildningsämne: Applied Environmental Science
Avhandlingens titel: Chemical Pollutants Released to the Marine Environment by Degradation of Plastic Debris
Plats: Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 12.

Namn: Magnus Carlsson
Datum för disputation: 2018-06-12, kl. 13.00
Institution: KTH
Forskarutbildningsämne: Matematik
Avhandlingens titel: Abelian affine group schemes, plethories, and arithmetic topology
Plats: Sal E3, KTH, Lindstedtsvägen 3, Stockholm

Namn: Shehryar Khan
Datum för disputation: 2018-06-12, kl. 13.00
Institution: Fysikum
Forskarutbildningsämne: Kemisk fysik
Avhandlingens titel: Combined Quantum Mechanical and Molecular Dynamics study of paramagnetic complexes: Towards an understanding of electronic spin relaxation
Plats: FB53, AlbaNova Universitetscentrum, Roslagstullsbacken 21

Namn: Mateusz Kaduk
Datum för disputation: 2018-06-12, kl. 14.00
Institution: Institutionen för biokemi och biofysik
Forskarutbildningsämne: Biokemi med inrikting bioinformation
Avhandlingens titel: Functional Inference from Orthology and Domain Architecture
Plats: Magnélisalen, Kemiska övningslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16 B

Namn: Jenny Aasa
Datum för disputation: 2018-06-14, kl. 10.00
Institution: Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
Forskarutbildningsämne: Miljökemi
Avhandlingens titel: Cancer Risk Assessment of Glycidol - Evaluation of a Multiplicative Risk Model for Genotoxic Compounds
Plats: Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 12

Namn: Emelie Waldén
Datum för disputation: 2018-06-14, kl. 13.00
Institution: Institutionen för naturgeografi
Forskarutbildningsämne: Naturgeografi
Avhandlingens titel: Once upon a time there was a grassland - Restoration of semi-natural grasslands and its impact on biodiversity, ecosystem services and people
Plats: Högbomsalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 12.

Namn: Iara Goncalves
Datum för disputation: 2018-06-14, kl. 13.00
Institution: Matematiska institutionen 
Forskarutbildningsämne: Matematik
Avhandlingens titel: Decomposition of perverse sheaves
Plats: Sal 14, hus 5, Kräftriket, Roslagsvägen 101.

Namn: Alexandra Neagu
Datum för disputation: 2018-06-14, kl. 13.00
Institution: Institutionen för material- och miljökemi
Forskarutbildningsämne: Oorganisk kemi
Avhandlingens titel: Local structure of perovskite ferroelectric ceramics as revealed by 3D electron diffuse scattering: A walk in between the Bragg peaks
Plats: Magnélisalen, Kemiska övningslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16 B

Namn: Kjell Grip
Datum för disputation: 2018-06-15, kl. 09.15
Institution: Institutionen för ekologi, miljö och botanik
Forskarutbildningsämne: Marin ekologi
Avhandlingens titel: Marine environmental governance and management in Sweden from the 1960s until today
Plats: Vivi Täckholmsalen (Q-salen), NPQ-huset, Svante Arrhenius väg 20

Namn: Joo Hui Tay
Datum för disputation: 2018-06-15, kl. 09.30
Institution: Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)
Forskarutbildningsämne: Applied Environmental Science
Avhandlingens titel: What contributes to human body burdens of emerging halogenated flame retardants?
Plats: De Geersalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 14.

Namn: Kerstin Hartung
Datum för disputation: 2018-06-15, kl. 10.00
Institution: Meteorologiska institutionen
Forskarutbildningsämne: Atmosfärvetenskap och oceanografi
Avhandlingens titel: Interactions between the core and parametrized small-scale processes in models
Plats: Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 12.

Namn: Angela van der Werf
Datum för disputation: 2018-06-15, kl. 10.00
Institution: Institutionen för Organisk kemi
Forskarutbildningsämne: Organisk kemi
Avhandlingens titel: Transformations of Nitrosoarenes and Alkynyl Enones - Selective synthesis of nitrogen-containing compounds
Plats: Magnélisalen, Kemiska Övningslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16 B.

Namn: Judit Domingo Prim
Datum för disputation: 2018-06-15, kl. 10.00
Institution: Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
Forskarutbildningsämne: Molekylär biovetenskap
Avhandlingens titel: The exosome and the maintenance of genome integrity
Plats: E306, Arrheniuslaboratorierna, Svante Arrhenius väg 20 C.

Namn: Anna Plikk
Datum för disputation: 2018-06-15, kl. 13.00
Institution: Institutionen för naturgeografi
Forskarutbildningsämne: Kvartärgeologi
Avhandlingens titel: The Eemian (MIS 5e) Interglacial at Sokli, northern Finland
Plats: Högbomsalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 12.

Namn: Mr. Suppachai Krajangsri
Datum för disputation: 2018-06-26, kl. 10.00
Institution: Institutionen för organisk kemi
Forskarutbildningsämne: Organisk kemi
Avhandlingens titel: Development of Asymmetric Iridium Catalysed Hydrogenation Reactions
Plats: Magnélisalen, Kemiska övningslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16 B.

Augusti

September

Namn: Elina Kari
Datum för disputation: 2018-09-07, kl. 09.30
Institution: Institutionen för ekologi, miljö och botanik
Forskarutbildningsämne: Marinekologi
Avhandlingens titel: Light conditions in seasonally Ice-covered waters within the Baltic Sea region
Plats: Vivi Täckholmsalen (Q-salen), NPQ-huset, Svante Arrhenius väg 20.

Namn: Reuben Hansman
Datum för disputation: 2018-09-07, kl. 10.00
Institution: Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV)
Forskarutbildningsämne: Geologi
Avhandlingens titel: Cryptic Orogeny: Uplift of the Al-Hajar Mountains in Oman at an alleged passive margin
Plats: De Geersalen, Geovetenskapenns hus, Svante Arrhenius väg 14.

Namn: Dong Wang
Datum för disputation: 2018-09-07, kl. 10.00
Institution: Institutionen för organisk kemi
Forskarutbildningsämne: Organisk kemi
Avhandlingens titel: New transition metal catalyzed and metal free carbon-carbond bond formation reactions with allyl and allenylboron reagents
Plats: Magnélisalen, Kemiska övningslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16 B.

Namn: Carolina Robustini
Datum för disputation: 2018-09-07, kl. 13.00
Institution: Institutionen för astronomi
Forskarutbildningsämne: Astronomi
Avhandlingens titel: The dynamic chromosphere – results and techniques with an observational approach
Plats: Sal FA32, AlbaNova universitetscentrum, Roslagstullbacken 21.

Namn: Federico Elias-Wolff
Datum för disputation: 2018-09-07, kl. 14.00
Institution: Institutionen för biokemi och biofysik (DBB)
Forskarutbildningsämne: Biofysik
Avhandlingens titel: A computational approach to curvature sensing in lipid bilayers
Plats: Magnélisalen, Kemiska övningslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16 B.

Namn: Gracinda Mondlane
Datum för disputation: 2018-09-14, kl. 10.00
Institution: Fysikum
Forskarutbildningsämne: Strålningsfysik
Avhandlingens titel: Radiation therapy of upper gastrointestinal cancers with scanned proton beams

Namn: Diana Perry
Datum för disputation: 2018-09-14, kl. 10.00
Institution: Institutionen för ekologi, miljö och botanik
Forskarutbildningsämne: Marin ekologi
Avhandlingens titel: Swedish seagrass ecosystems in a changing climate: coastal connectivity and global change sensitivity
Plats: Vivi Täckholmsalen (Q-salen), NPQ-huset, Svante Arrhenius väg 20.

Namn: Henrik Carlson
Datum för disputation: 2018-09-20, kl. 10.00
Institution: Meteorologiska institutionen
Forskarutbildningsämne: Atmosfärvetenskap och oceanografi
Avhandlingens titel: Atmospheric dynamics and the hydrologic cycle in warm climates
Plats: William-Olssonsalen, Geovetetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 14.

Namn: Julie Goodness
Datum för disputation: 2018-09-21, kl. 09.30
Institution: Stockholm Resilience Centre
Forskarutbildningsämne: Sustainability Science
Avhandlingens titel: Shaping urban environments through human selection for plant traits
Plats: Högbomsalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 12.

Namn: Kristina Heinrich
Datum för disputation: 2018-09-21, kl. 10.00
Institution: Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
Forskarutbildningsämne: Molecular Biosciences
Avhandlingens titel: Regulation of the Caulobacter cell cycle in response to environmental stress
Plats: Vivi Täckholmsalen, NPQ-huset, Svante Arrhenius väg 20 A

Namn: Kiavash Mirzadeh
Datum för disputation: 2018-09-21, kl. 10.00
Institution: Institutionen för biokemi och biofysik
Forskarutbildningsämne: Biokemi
Avhandlingens titel: Engineering microbial cell factories for enhanced protein production
Plats: Magnélisalen, Kemiska övningslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16 B.

Namn: Xiang-Yu Li
Datum för disputation: 2018-09-21, kl. 10.00
Institution: Meteorologiska institutionen
Forskarutbildningsämne: Atmosfärvetenskap och oceanografi
Avhandlingens titel: Droplet growth in atmospheric turbulence: a direct numerical simulation study
Plats: Högbomsalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 12.

Namn: Jacob Schäfer
Datum för disputation: 2018-09-28, kl. 10.00
Institution: Institutionen för biokemi och biofysik
Forskarutbildningsämne: Biokemi
Avhandlingens titel: The role of Rcf1 as a modulator of the respiratory chain in yeast
plats: Magnélisalen, Kemiska övningslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16 B.

Namn: Damon Barret
Datum för disputation: 2018-09-28, kl. 09.00
Institution: Department of Law
Forskarutbildningsämne: International law
Avhandlingens titel: Drugs and the Convention on Rights of the Child

Namn: Ellen Ingre-Khans
Datum för disputation: 2018-09-28, kl. 10.00
Institution: Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
Forskarutbildningsämne: Applied Environmental Science
Avhandlingens titel: Transparency within REACH -- Regulatory risk assessment of industrial chemicals
Plats. de Geersalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 14.

Namn: Ross Kielman
Datum för disputation: 2018-09-28, kl. 13.00
Institution: Institutionen för geologiska vetenskaper
Forskarutbildningsämne: Geologi
Avhandlingens titel: Assessing the reliability of detrial zircon in Early-Earth provenance studies
Plats: Ahlmannsalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 12.

 

Oktober

Namn: Javier Zurita
Datum för disputation: 2018-10-03, kl. 10.00
Institution: Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
Forskarutbildningsämne: Analytisk kemi
Avhandlingens titel: Amino acids with relevance for health, climate and the environment: Development of mass spectrometric methods

Namn: Thomas Baumgarten
Datum för disputation: 2018-10-08, kl. 13.00
Institution: Institutionen för biokemi och biofysik (DBB)
Forskarutbildningsämne: Biokemi
Avhandlingens titel: Protein Production in the E. coli cell envelope
Plats: Magnélisalen, Kemiska övningslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16 B.

Namn: Linda Henriksson
Datum för disputation: 2018-10-10, kl. 10.00
Institution: Fysikum
Forskarutbildningsämne: Fysik
Avhandlingens titel: Structural and functional studies of Botulinum neurotoxins and MTH1
Plats: Magnélisalen, Kemiska övningslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16 B.

Namn: Moataz Dowaidar
Datum för disputation: 2018-10-11, kl. 10.00
Institution: Institutionen för biokemi och biofysik (DBB)
Forskarutbildningsämne: Neurokemi med molekylär neurobiologi
Avhandlingens titel: Chimeric gene delivery vectors: Design, synthesis, and mechanisms from transcriptomics analysis
Plats: Magnélisalen, Kemiska övningslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16B. 

Namn: Oleksii Rebrov
Datum för disputation: 2018-10-16, kl. 10.00
Institution: Institutionen för biokemi och biofysik (DBB)
Forskarutbildningsämne: Biokemi
Avhandlingens titel: Interactions of chiral ions and molecules in gas phase
Plats: FB54, AlbaNova universitetscentrum, Roslagstullbacken 21.

Namn: Hwanmi Lim
Datum för disputation: 2018-10-19, kl. 10.00
Institution: Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
Forskarutbildningsämne: Analytisk kemi
Avhandlingens titel: Automation, hyphenation and multidimensional chromatography for polycyclic aromatic hydrocarbon analysis
Plats: Magnélisalen, Kemiska övningslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16 B 

Namn: Braulio Vargas Möller-Hergt
Datum för disputation: 2018-10-19, kl. 13.00
Institution: Institutionen för biokemi och biofysik (DBB)
Forskarutbildningsämne: Biokemi
Avhandlingens titel: The interactome of the yeast mitochondrial ribosome
Plats: Magnélisalen, Kemiska övningslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16 B 

Namn: Gabriele Balletti
Datum för disputation: 2018-10-22, kl. 13.00
Institution: Matematiska institutionen
Forskarutbildningsämne: Matematik
Avhandlingens titel: Classifications, volume bounds and universal Ehrhart inequalities of lattice polytopes
Plats: Sal 14, hus 5, Kräftriket, Roslagsvägen 101.

Namn: Junzhong Lin
Datum för disputation: 2018-10-24, kl. 10.00
Institution: Institutionen för material- och miljökemi 
Forskarutbildningsämne: Oorganisk kemi
Avhandlingens titel: Synthesis, characterization and applications of hierarchical porous inorganic materials: a multi-dimensional approach
Plats: Magnélisalen, Kemiska övningslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16 B 

Namn: Korneliya Godeyeva
Datum för disputation: 2018-10-25, kl. 13.00
Institution: Institutionen för material- och miljökemi 
Forskarutbildningsämne: Materialkemi kemi
Avhandlingens titel: Design, processing and properties of lightweight foams from cellulose nanofibres
Plats: Magnélisalem, Kemiska övningslaboratoriet, Svante Arrrhenius väg 16 B.

Namn: Elin Lundqvist
Datum för disputation: 2018-10-26, kl. 10.00
Institution: Inst för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Forskarutbildningsämne:
Avhandlingens titel: Flyktiga möten. Fågelskådning, epistemisk gemenskap och icke mänsklig karisma
Plats: Hörsal 11 hus F, Universitetsvägen 10 F.

Namn: Fredrik Björnerbäck
Datum för disputation: 2018-10-29, kl. 13.00
Institution: Institutionen för material- och miljökemi 
Forskarutbildningsämne: Materialkemi kemi
Avhandlingens titel: Sustainable porous organic materials - Synthesis, sorption properties and characterization
Plats: Magnélisalen, Kemiska övningslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16 B.

November

Namn: Sifang Liao
Datum för disputation: 2018-11-02, kl. 13.00
Institution: Zoologiska institutionen
Forskarutbildningsämne: Funktionell zoomorfologi
Avhandlingens titel: The role of insulin signaling during development, reproductive diapause and aging in Drosophila Melanogaster
Plats: Vivi Täckholmssalen (Q-salen), NPQ-huset, Svante Arrhenius väg 20

Namn: Tõnis Lehto
Datum för disputation: 2018-11-02, kl. 10.00
Institution: Institutionen för biokemi och biofysik (DBB)
Forskarutbildningsämne: Neurochemistry with molecular neurobiology
Avhandlingens titel: Characterization of nucleic acid delivery with fatty acid modified cell-penetrating peptide nanoparticle formulations
Plats: Magnélisalen, Kemiska övningslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16B

Namn: Thomas Henry
Datum för disputation: 2018-11-09, kl. 09.00
Institution: Fysikum
Forskarutbildningsämne: Medical Radiation Physics
Avhandlingens titel: Interlaced proton grid therapy: development of an innovative radiation treatment technique
Plats: CCK Lecture Hall, Building R8, Karolinska University Hospital, Solna

Namn: Fiona Karen Thiessen
Datum för disputation: 2018-11-09, kl. 10.00
Institution: Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV)
Forskarutbildningsämne: Geology
Avhandlingens titel: Lunar impact breccia histories: U-Pb geochronology of Ca-phosphates and zircon using SIMS
Plats: De Geersalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 14

Namn: António Martins
Datum för disputation: 2018-11-13, kl. 13.00
Institution: Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
Forskarutbildningsämne: Cell biology
Avhandlingens titel: The cell biology and catalytic properties of the nutrient-induced signaling endoprotease Ssy5
Plats: Sal E306, Arrheniuslaboratorierna, Svante Arrhenius väg 20 C

Namn: Aniek Hebinck
Datum för disputation: 2018-11-15, kl. 10.00
Institution: Stockholm Resilience Centre
Forskarutbildningsämne: Sustainability Science
Avhandlingens titel: Shaping sustainable food systems: Local participation in addressing global challenges
Plats: Vivi Täckholmsalen (Q-salen), NPQ-Huset, Svante Arrhenius väg 20

Namn: Kilian Colas
Datum för disputation: 2018-11-16, kl. 10.00
Institution: Institutionen för organisk kemi
Forskarutbildningsämne: Organisk kemi
Avhandlingens titel: New C-C coupling Reactions Enabled by Maingroup Organometallics
Plats: Magnélisalen, Kemiska övningslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16B

Namn: Elisabeth Drury O'Neill
Datum för disputation: 2018-11-22, kl. 10.00
Institution: Stockholm Resilience Centre
Forskarutbildningsämne:
Avhandlingens titel: A look at markets, trade relations and fisher behaviour
Plats: Vivi Täckholmsalen (Q-salen), NPQ-Huset, Svante Arrhenius väg 20

Namn: Anna Pansell
Datum för disputation: 2018-11-23, kl. 13.00
Institution: Inst för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Forskarutbildningsämne: Matematikämnets didaktik
Avhandlingens titel: Understanding Mathematics Teaching Practice as Part of a Broader Context: Through the Case of Mary
Plats: Vivi Täckholmsalen (Q-salen), NPQ-Huset, Svante Arrhenius väg 20

Namn: Catherine Hirst
Datum för disputation: 2018-11-23, kl. 13.00
Institution: Institutionen för geologiska vetenskaper
Forskarutbildningsämne: Marin geologi
Avhandlingens titel: Iron in the Lena River basin, NE Russia
Plats: Högbomsalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 12.

Namn: My Sellberg
Datum för disputation: 2018-11-29, kl. 09.30
Institution: Stockholm Resilience Centre
Forskarutbildningsämne: Sustainability Science
Avhandlingens titel: Bridging social-ecological resilience theory and sustainable development practice
Plats: Vivi Täckholmsalen (Q-salen), NPQ-Huset, Svante Arrhenius väg 20

Namn: Oskar Ardenfors
Datum för disputation: 2018-11-30, kl. 09.00
Institution: Fysikum
Forskarutbildningsämne: Medical Radiation Physics
Avhandlingens titel: Out-of-field doses from proton therapy and doses from CBCT imaging. Risk of radiation-induced second cancer from modern radiotherapy.
Plats: Rehabsalen, Norrbacka, S2 plan 01, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Namn: Pil Uthaug Rasmussen
Datum för disputation: 2018-11-30, kl. 10.00
Institution: Institutionen för ekologi, miljö och botanik 
Forskarutbildningsämne: Ecology and Evolution
Avhandlingens titel: Plant-associated soil communities: patterns, drivers and aboveground consequences
Plats: Vivi Täckholmsalen (Q-salen), NPQ-Huset, Svante Arrhenius väg 20

Namn: Etienne Pauthenet
Datum för disputation: 2018-11-30, kl. 14.00
Institution: Meteorologiska institutionen
Forskarutbildningsämne: Atmospheric Sciences and Oceanography
Avhandlingens titel: Unraveling the thermohaline structure of the ocean using functional data analysis
Plats: De Geersalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 14

 

December

Namn: Andrey Shatskiy
Datum för disputation: 2018-12-05, kl. 10.00
Institution: Institutionen för organisk kemi
Forskarutbildningsämne: Organisk kemi
Avhandlingens titel: Ru-based Water Oxidation Catalysts: Development and Mechanistic Studies
Plats: Magnélisalen, Kemiska övningslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16B

Namn: Javier Zurita
Datum för disputation: 2018-12-05, kl. 13.00
Institution: Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
Forskarutbildningsämne: Analytisk kemi
Avhandlingens titel: Amino acids with relevance for health, climate and the environment: Development of mass spectrometric methods
Plats: Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 12

Namn: Antoni Gañez Zapater
Datum för disputation: 2018-12-07, kl. 09.30
Institution: Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
Forskarutbildningsämne: Cellbiologi
Avhandlingens titel: Gene regulation by chromatin remodeling complexes; SWI/SNF complex in mRNA processing and B-WICH complex in ribosomal gene expression
Plats: Vivi Täckholmsalen (Q-salen), NPQ-Huset, Svante Arrhenius väg 20

Namn: Elis Erbing
Datum för disputation: 2018-12-10, kl. 10.00
Institution: Institutionen för organisk kemi
Forskarutbildningsämne: Organisk kemi
Avhandlingens titel: Development of new efficient iridium-catalyzed methods for the construction of carbon-heteroatom bonds
Plats: Magnélisalen, Kemiska övningslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16B

Namn: Yang Shen
Datum för disputation: 2018-12-10, kl. 13.00
Institution: Institutionen för material- och miljökemi 
Forskarutbildningsämne: Oorganisk kemi
Avhandlingens titel: Development of metal hydride surface structures for high power NiMH batteries. Also extended cycle-life and lead to more effective recycling methods
Plats: Magnélisalen, Kemiska övningslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16 B

Namn: Yang Yu
Datum för disputation: 2018-12-12, kl. 13.00
Institution: Institutionen för material- och miljökemi 
Forskarutbildningsämne: Fysikalisk kemi
Avhandlingens titel: Understanding Composition–Structure–Bioactivity Correlations in Bioactive Glasses
Plats: De Geersalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 14

Namn: Theresa Stocks
Datum för disputation: 2018-12-13, kl. 10.00
Institution: Matematiska institutionen
Forskarutbildningsämne: Matematisk statistik
Avhandlingens titel: Stochastic modelling and statistical analysis of infectious disease outbreaks and body tissue
Plats: Sal 14, hus 5, Kräftriket, Roslagsvägen 101

Namn: Camilla Rydström Lundin
Datum för disputation: 2018-12-13, kl. 10.00
Institution: Institutionen för biokemi och biofysik (DBB)
Forskarutbildningsämne: Biokemi
Avhandlingens titel: Functional modulation of S. cerevisiae cytochrome coxidase
Plats: Magnélisalen, Kemiska övningslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16 B

Namn: Sara Sigurlásdóttir
Datum för disputation: 2018-12-18, kl. 10.00
Institution: Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
Forskarutbildningsämne: Molekylär biovetenskap
Avhandlingens titel: Influence of host and bacterial factors during Neisseria meningitidis colonization
Plats: Vivi Täckholm-salen (Q-salen), NPQ-huset, Svante Arrhenius väg 20