Namn: Aleksandra Dondalska
Datum för disputation: 2021-01-22, kl. 09.30
Institution: Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW)
Forskarutbildningsämne: Molekylär biovetenskap
Avhandlingens titel: Harnessing the immunosuppressive capacity of single-stranded oligonucleotides to modulate innate immunity.