OMRÅDESSNÄMNDEN

12 september, kl. 13.00 - 17.00. Kungstenen, Aula Magna
17 oktober, kl. 13.00 - 17.00. Sal P224, Arrheniuslab Hus P
5 december, kl. 13.00 - 17.00. Sal P224, Arrheniuslab Hus P

ARBETSUTSKOTTET

23 - 24 augusti, Internat, Villa Lovik, Lidingö
3 oktober, kl. 13.00 - 17.00 E501, Arrheniuslab
20 november, kl. 13.00 - 17.00 E501, Arrheniuslab

SEKTIONSBEREDNINGARNA

Biologiska SB

5 september, kl. 09.30 - 12.00 Sal U29, Geohuset
10 oktober, kl. 09.30 - 12.00 Sal Y23, Geohuset
28 november, kl. 09.30 - 12.00 Sal P232, Arrheniuslab hus P

Kemiska SB

5 september, kl. 9.00 - 11.00 Sal P224, Arrheniuslab hus P
10 oktober, kl. 9.00 - 11.00 Sal P224, Arrheniuslab hus P
28 november, kl. 9.00 - 11.00 Kungstenen, Aula Magna

Geo-miljö SB

5 september, kl.10.00 - 12.00 Sal U28, Geohuset
10 oktober, kl.10.00 - 12.00 Sal U28, Geohuset
28 november, kl.10.00 - 12.00 Sal U29, Geohuset

Mat-Fys SB

5 september, kl.8.30 - 10.00 Kräftriket, konferensrum 217
10 oktober, kl.8.30 - 10.00 Kräftriket, konferensrum 217
28 november, kl.8.30 - 10.00 Kräftriket, konferensrum 217

GRUNDUTBILDNINGSBEREDNINGEN

20 augusti, kl. 13.00 - 17.00 Sal U28, Geohuset
1 oktober, kl. 13.00 - 17.00 Sal Y21, Geohuset
19 november, kl. 13.00 - 17.00 Sal U29, Geohuset

PREFEKTMÖTE

19 september, kl. 15.00-17.00, Kungstenen, Aula Magna
11 december, kl. 15.00-17.00, Kungstenen, Aula Magna